Sức khỏe doanh nghiệp
Petrolimex nói gì về khoản lỗ 703,9 tỷ đồng của công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm 2022
Duy Bắc - 04/09/2022 07:14
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX – sàn HoSE) vừa công bố giải trình về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 giảm mạnh so với cùng kỳ.

Công ty mẹ lỗ do giá dầu thô

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Petrolimex ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là lỗ 703,9 tỷ đồng, giảm 1.841,57 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1.137,65 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 86,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2.022,05 tỷ đồng về 308,51 tỷ đồng.

Petrolimex đưa ra lý do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ do giá dầu thô chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, các nước Tây Âu và Mỹ công bố biện pháp “trừng phạt” đối với lĩnh vực năng lượng của Nga đã làm cho giá xăng dầu thế giới biến động bất thường.

Theo đó, giá dầu WTI tăng từ 91,59 USD/thùng vào ngày 25/2 lên mức 120 đến 122 USD/thùng (tăng trên 30%) vào đầu tháng 6, sau đó quay đầu giảm còn 105,76 USD/thùng vào ngày 30/6/2022 và tiếp tục đà giảm mạnh về mức 96,42 USD/thùng vào ngày 28/7/2022.

Trong khi đó, để đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu tại thị trường trong nước, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu thiết yếu của người dân cũng như phục vụ hoạt động sản xuất kinh của doanh nghiệp, tại những thời điểm khó khăn về nguồn hàng và trong các chu kỳ giá thế giới tăng cao Petrolimex đã phải tăng cường nhập khẩu để bù đắp cho thiếu hụt từ nguồn cung ứng trong nước. Do đó, biên lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh xăng dầu bị suy giảm lớn tập trung vào quý II/2022.

Thêm nữa, do giá bán xăng dầu trong nước từ tháng 7/2022 (kết thúc kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 là ngày 30/6/2022) được điều chỉnh giảm với biên độ lớn, để đảm bảo nguyên tắc thận trong theo Chuẩn mực kế toán và cung cấp thông tin minh bạch tình hình tài chính cho Nhà đầu tư, Công ty mẹ đã trích lập dự phòng giảm giá tồn kho tại ngày 30/6/2022 trên cơ sở giá trị thuần có thể thực hiện được của lượng hàng tồn kho tại ngày lập báo cáo tài chính với giá trị trích lập dự phòng là 1.259 tỷ đồng.

Nếu không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thì lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Công ty mẹ là 295 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022

Xét về kết quả kinh doanh hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2022, Petrolimex ghi nhận doanh thu đạt 152.002,46 tỷ đồng, tăng 78.6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 308,51 tỷ đồng, giảm 86,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 9% về chỉ còn 3,4%.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của PLX (Nguồn: BCTC).

Trong kỳ, do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh nên dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 31,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2.387,4 tỷ đồng về 5.233,73 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 64,5%, tương ứng tăng thêm 287,46 tỷ đồng lên 733,01 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 124,9%, tương ứng tăng thêm 450,52 tỷ đồng lên 811,31 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 67,2 tỷ đồng lên 5.301,86 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cơ cấu chi phí tài chính của PLX (Nguồn: BCTC).

Công ty cho biết thêm, chi phí tài chính tăng đột biến chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện tăng 303,09 tỷ đồng lên 348,4 tỷ đồng; lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện tăng 119,26 tỷ đồng lên 133,8 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng thêm 30,84 tỷ đồng lên 324,86 tỷ đồng …

Trong năm 2022, Petrolimex đặt kế hoạch tổng doanh thu 186.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.060 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và giảm 19,2% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 301,16 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 9,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Petrolimex trích lập thêm 1.106,8 tỷ đồng tồn kho trong 6 tháng đầu năm

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2022, Petrolimex ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 177,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2.464.4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 3.486,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 2.722,6 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Petrolimex tăng 25,1% so với đầu năm, lên 81.080,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 21.536,4 tỷ đồng, chiếm 26,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 17.721,41 tỷ đồng, chiếm 21,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 14.370 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 12.706,2 tỷ đồng, chiếm 15,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 63,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 8.373,3 tỷ đồng lên 21.536,4 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 67,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 5.106,4 tỷ đồng lên 12.706,2 tỷ đồng …

PLX tăng trích lập giảm giá tồn kho tại thời điểm 30/6/2022 (Nguồn: BCTC).

Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/6/2022, Petrolimex đã trích lập dự phòng giảm giá tồn kho là 1.330,5 tỷ đồng, tăng trích lập 1.106,8 tỷ đồng so với đầu năm (đầu năm trích lập 223,7 tỷ đồng).

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 19% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.922,3 tỷ đồng lên 18.291,8 tỷ đồng và chiếm 22,6% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/8, cổ phiếu PLX giảm 50 đồng về 42.200 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác