Ngân hàng
Phát hành ảm đạm, doanh nghiệp vẫn chi gần 10.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn
T.L - 07/03/2024 10:34
Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là gần 6.000 tỷ đồng trong khi trái phiếu mua lại trước hạn gần 10.000 tỷ đồng.

Theo dữ liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 01/03/2024, có 3 đợt phát hành TPDN trong tháng 2/2024 với tổng giá trị 1.165 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 5,965 tỷ đồng, với 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng (chiếm 44,4% tổng giá trị phát hành) và 6 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 3.315 tỷ đồng (chiếm 55,6% tổng số).

Trong khi phát hành TPDN ảm đạm thì doanh nghiệp vẫn tích cực mua lại trước hạn. Trong tháng 2/2024, các doanh nghiệp đã mua lại 2.338 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 9.882 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2023. Bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 55,7% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 4.516 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 257.449 tỷ đồng. 38% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với khoảng 98.933 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với gần 54.496 tỷ đồng (chiếm 21%).

Sắp tới, sẽ có hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đáng chú ý từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trong quý I năm 2024 với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 3 năm. Lãi suất cố định 11%/năm trong 2 kỳ đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất = tham chiếu+ 3,85%/năm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trong quý I năm 2024 với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 3 năm. Lãi suất cố định 11%/năm trong 2 kỳ đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất = tham chiếu+ 3,85%/năm.

Tin liên quan
Tin khác