Đầu tư Phát triển bền vững
Phú Yên kiểm tra, rà soát các dự án năng lượng tái tạo
N.T - 04/10/2022 14:00
Phú Yên bên cạnh tạo điều kiện cho chủ đầu tư, cũng sẽ rà soát, kiểm tra quá trình thực hiện dự án năng lượng tái tạo.
Một dự án điện mặt trời tại xã Hòa Hội, huyên Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: TEGROUP

UBND tỉnh Phú Yên vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị  triển khai thực hiện kết quả giám sát của HĐND tỉnh về tình hình quy hoạch và triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Công thương yêu cầu các chủ đập hồ chứa thủy điện vận hành hồ chứa theo đúng quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã được phê duyệt; đảm bảo cấp nước cho hạ du vào mùa khô hạn, an toàn công trình và hạn chế vùng ngập ở hạ du khi có mưa lũ.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án năng lượng tái tạo theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo khả năng truyền tải công suất của lưới điện và hiệu quả đầu tư dự án; rà soát các nội dung kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành Trung ương xem xét, giải quyết một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý theo đề nghị của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định pháp luật; rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đã giao các chủ đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh...

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý hoạt động của các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn; nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) trong chiếu sáng các công trình công cộng, các dự án chiếu sáng đường nông thôn, khu vực khó tiếp cận lưới điện quốc gia…

Trước đó, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên dựa trên kết quả giám sát về tình hình quy hoạch và triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn, đã kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên nên cân nhắc mức độ phù hợp lưới điện của tỉnh và khả năng vận hành vào lưới điện quốc gia để đảm bảo sử dụng một cách tối ưu nguồn năng lượng.

Đồng thời, UBND tỉnh Phú Yên cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế về quy hoạch và thực hiện các dự án năng lượng tái tạo; thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử phạt những tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách thực hiện điện mặt trời mái nhà; kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đã giao cho các chủ đầu tư dự án điện mặt trời đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên tập trung chỉ đạo nâng cao trách nhiệm thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, sử dụng đất, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu của các dự án năng lượng tái tạo; kiểm tra các công trình điện mặt trời đã đấu nối lưới điện và các dự án năng lượng tái tạo đang triển khai đầu tư xây dựng…

Theo báo cáo của Sở Công thương, tổng số dự án năng lượng tái tạo đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ năm 2015 đến ngày 8/6/2022 là 10 dự án với tổng công suất 740,92 MW;  trong đó có 1 dự án thủy điện, 1 dự án điện sinh khối, 6 dự án điện mặt trời và 2 dự án điện gió; ngoài ra, có 143 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 112.326 kWp.

UBND tỉnh  Phú Yên cũng đã cho phép nhà đầu tư nghiên cứu 11 dự án năng lượng tái tạo với công suất 2.470 MW.

Bên cạnh đó, trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương xem xét cập nhật 32 dự án, trong đó có 11 dự án điện mặt trời với tổng công suất 846,712 MWp; 21 dự án điện gió với tổng công suất 3.945,8 MW.

Tin liên quan
Tin khác