Đầu tư
Phú Yên phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1
Nguyễn Toàn - 10/05/2024 08:41
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 có diện tích 102,33 ha và có 14 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư.
Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cho biết, Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 được điều chỉnh tăng diện tích từ 101,5 ha lên 102,33 ha.

Cụ thể, theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt ngày 9/5/2024, Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 có tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch là 102,33 ha. Trong đó, đất xây dựng nhà máy là 67,18 ha; đất giao thông là 17,19 ha; đất cây xanh là 14,08 ha; đất khu trung tâm, dịch vụ 1,16 ha…Chỉ tiêu lao động là 5.500 người.

Về tính chất, Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 có tính chất là khu công nghiệp đa ngành có giá trị gia tăng cao; trong đó, ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ít gây ô nhiễm, thân thiện với môi trường.

Theo đó, 14 nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được định hướng thu hút vào gồm sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất sản phẩm thuốc lá; sản xuất da và các sản phẩm liên quan; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất thiết bị điện; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học…

Theo UBND tỉnh Phú Yên, Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 được điều chỉnh quy hoạch phân khu nhằm bố trí sắp xếp các ngành nghề sản xuất, điều chỉnh chức năng từng phân khu cho phù hợp với các dự án đầu tư đã triển khai, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành để tăng hiệu quả sử dụng đất và thuận lợi trong quá trình quản lý.

Ngoài ra, đồ án được phê duyệt làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và thu hút đầu tư; đảm bảo sự hài hoà giữa bảo vệ môi trường và phát triển, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hòa Hiệp được Bộ Xây dựng phê duyệt vào ngày 13/7/1999. Ngày 2/2/2023, UBND tỉnh Phú Yên có quyết định về chủ trương lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1; Ban Quản lý Khu kinh tế được giao là đơn vị tổ chức thực hiện lập quy hoạch.

Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 có địa chỉ tại phường Hòa Hiệp Bắc và phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa. Đây là 1 trong 2 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên (cùng với Khu công nghiệp Hòa Hiệp 2).

Thông tin các khu đất đang kêu gọi đầu tư tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 (phần gạch chéo).

Tại thời điểm ngày 14/12/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin, Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 có diện tích 101,5 ha. Trong đó, diện tích đất xây dựng nhà máy là 61,59 ha; diện tích đất chưa cho thuê lại và đang kêu gọi đầu tư là 9,071 ha (lô đất ký hiệu từ A1 đến A8).

Tin liên quan
Tin khác