Tài chính - Chứng khoán
PJICO tính chia thưởng thêm cổ phiếu, tỷ lệ 25%
Thanh Thuỷ - 26/09/2021 09:14
Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn đã được HĐQT thông qua và sẽ trình lấy ý kiến cổ đông tới đây. Việc chia tách giúp nâng vốn điều lệ của PJICO lên 1.100 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI – sàn HoSE) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Doanh nghiệp bảo hiểm này sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn thặng dư với tỷ lệ 25%. Dự kiến, số cổ phiếu phát hành là hơn 22,1 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ của PJICO lên hơn 1.100 tỷ đồng.

Cùng việc số lượng cổ phiếu niêm yết tăng lên, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 cũng được điều chỉnh. Tại cuộc họp thường niên, PJICO đặt kế hoạch mức chia cổ tức là 12%, gồm 5% tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu. Công ty trình cổ đông điều chỉnh giảm tỷ lệ này còn 5% (bằng tiền mặt).

Phương án trên sẽ được trình đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua để xin ý kiến bằng văn bản. PJICO dự kiến chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến vào ngày 15/10 và hoàn tất vào đầu tháng 11 tới.

Nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế của công ty tăng gần gấp rưỡi lên 202 tỷ đồng. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 1.564 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu giúp lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm này tăng mạnh đến từ sự sụt giảm đáng kể chi phí hoạt động kinh doanh và hoàn trích dự phòng phí theo quy định.

Năm 2021, PJICO lên kế hoạch tổng doanh thu đạt hơn 4.199 tỷ đồng, tăng gần 2% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu năm 2021 là 202 tỷ đồng, giảm gần 7% so với mức thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, chỉ sau nửa đầu năm, công ty đã cán đích kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tin liên quan
Tin khác