Đầu tư
Quảng Bình đưa vào hoạt động kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư
Nguyễn Toàn - 06/10/2022 08:03
Nhà đầu tư, doanh nghiệp nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất đề nghị liên hệ qua Bộ phận tiếp nhận.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình vừa xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động của Bộ phận tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Bộ phận tiếp nhận).

Theo đó, Bộ phận tiếp nhận thực hiện việc tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp thông qua hộp thư điện tử công vụ tại địa chỉ kiennghidautu@quangbinh.gov.vn  (gồm văn bản kiến nghị, nội dung liên quan, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân gồm họ tên, số điện thoại, chức vụ, đơn vị công tác) và số điện thoại 0916.110.990 (gọi điện trong giờ hành chính để giải thích, làm rõ nội dung kiến nghị hoặc để xác nhận việc gửi văn bản kiến nghị nếu thấy cần thiết).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình lưu ý, Bộ phận tiếp nhận chỉ tiếp nhận những kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

“ Không tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nội dung này thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo); không tiếp nhận các đề nghị hướng dẫn thủ tục hành chính (nội dung này đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp liên hệ Bộ phận Một cửa của các cơ quan liên quan); không tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh ngoài mục đích hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề cập.

Về quy trình hoạt động của Bộ phận tiếp nhận, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cho hay, sau khi nhận được thông tin kiến nghị, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực để xem xét, chỉ đạo giải quyết hoặc tham mưu chuyển cơ quan chức năng liên quan giải quyết theo thẩm quyền…; đồng thời, thông báo cho người kiến nghị biết về tình hình tiếp nhận, xử lý thông tin kiến nghị.

Các cơ quan chức năng chủ trì giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp căn cứ tính chất, nội dung kiến nghị để tổ chức giải quyết theo quy trình của cơ quan, đơn vị mình với thời gian giải quyết không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị (gửi cho Bộ phận tiếp nhận qua địa chỉ hộp thư điện tử công vụ nêu trên và qua hệ thống quản lý văn bản điều hành).

Trường hợp cần kéo dài thời gian giải quyết, cơ quan liên quan có văn bản ý kiến gửi cho Bộ phận tiếp nhận để phản hồi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp được biết.

Khi nhận được thông tin giải quyết kiến nghị của cơ quan chức năng, Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm gửi thông tin giải quyết kiến nghị cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thông qua địa chỉ thư điện tử của người kiến nghị; đồng thời liên hệ trực tiếp qua số điện thoại do người kiến nghị cung cấp để thông báo về thông tin giải quyết kiến nghị.

Theo ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cho hay, định kỳ hàng tháng, Bộ phận tiếp nhận sẽ tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình đánh giá chung về công tác tiếp nhận, xử lý thông tin kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Ông Phú cũng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời kiến nghị để các cơ quan chức năng tỉnh để hỗ trợ, giải quyết.

Được biết, ngày 27/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 147 về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận.

Mục đích thành lập của Bộ phận tiếp nhận là tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; sàng lọc, tổng hợp, tham mưu chuyển cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền; tiếp nhận và thông báo thông tin giải quyết kiến nghị cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1278, ngày 15/7/2022 về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Bình năm 2022, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Bộ phận tiếp nhận.

Tin liên quan
Tin khác