Đầu tư
Quảng Bình: Nhiều vướng mắc tại Dự án Cao tốc Bắc - Nam
N.T - 21/09/2022 09:45
Quảng Bình đề nghị được hướng dẫn việc trồng rừng thay thế và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với 117,26 ha chưa được phê duyệt.
UBND tỉnh Quảng Bình trong lần kiểm tra thực địa Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn đi qua địa bàn huyện Quảng Trạch. Nguồn: quangbinh.gov.vn

Liên quan đến Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Dự án Cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình), UBND tỉnh Quảng Bình cho hay, dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, việc phê duyệt bổ sung các khu đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (bao gồm các khu tái định cư, khu nghĩa địa) để thực hiện dự án; các vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng.

Về công tác chuyển mục đích sử dụng rừng, UBND tỉnh Quảng Bình thông tin, diện tích rừng đã được UBND tỉnh Quảng Bình thẩm định, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định chủ trương chuyển đổi so với con số được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành có sự chênh lệch.

Cụ thể, theo 3 tờ trình của UBND tỉnh Quảng Bình (số 492, 493, 494, ngày 30/3/3022) gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, trình cấp thẩm quyền quyết định thì tổng diện tích rừng đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng là 554,51 ha.

Trong đó, diện tích rừng phòng hộ là 68,99 ha; diện tích rừng sản xuất là 368,26 ha; diện tích rừng ngoài quy hoạch là 117,26 ha (theo 2 kỳ quy hoạch tại các Quyết định số 4534, ngày 25/12/2018 và Quyết định số 2410, ngày 3/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình).

UBND tỉnh Quảng Bình cho hay, diện tích trên đã được đơn vị tư vấn (gồm Trung tâm Quy hoạch Thiết kế NLTS Quảng Bình, Viện Sinh thái rừng và Môi trường) điều tra, khảo sát trên cơ sở hướng tuyến các dự án thành phần do chủ đầu tư gồm Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Dự án 6 – Bộ Giao thông vận tải cung cấp và đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra hiện trường.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 273 ngày 11/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình có tổng diện tích là 437,25 ha (gồm diện tích rừng phòng hộ là 66,98 ha; diện tích rừng sản xuất là 291,54 ha; diện tích rừng ngoài quy hoạch là 78,73 ha), còn 117,26 ha không được quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng.

“Như vậy, UBND tỉnh Quảng Bình sẽ không có cơ sở để thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với 117,26 ha rừng ngoài quy hoạch theo 2 kỳ nêu trên”, UBND tỉnh Quảng Bình đề cập.

Bên cạnh đó, đến ngày 19/9/2022, các đơn vị chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện thủ tục về trồng rừng thay thế và trình UBND tỉnh Quảng Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, UBND tỉnh Quảng Bình vừa đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với 117,26 ha.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị các chủ đầu tư sớm thực hiện thủ tục về trồng rừng thay thế và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Được biết, Dự án Cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình có chiều dài 125,86 km; gồm 3 dự án thành phần là Đoạn Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ; với tổng diện tích thu hồi đất là 1.273,84 ha (số liệu trích đo đã phê duyệt được là 1.044,90 ha)

Về tiến độ, tính đến ngày 31/8/2022; công tác trích đo hiện trường đã thực hiện đạt 100% (125,86km), hồ sơ trích đo được phê duyệt với phạm vi 125,16 km; căn cứ kết quả trích đo, kiểm đếm hiện có 2.290 hộ gia đình có đất ảnh hưởng, kiểm đếm tài sản trên đất đã thực hiện 115,1 km.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã giao cho các địa phương làm chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đi qua địa phận quản lý. Kết quả, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với chiều dài 3 km, xác định 37 khu tái định cư cho khoảng 864 hộ dân với diện tích 84,78 ha và 15 vị trí khu nghĩa trang nghĩa địa với diện tích 107,2 ha.

Tin liên quan
Tin khác