Đầu tư
Quảng Nam chấm dứt đầu tư Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2
Hoàng Anh - 27/10/2021 14:52
Tỉnh Quảng Nam quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa bàn hành Quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2 (thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang). Dự án thủy điện này do Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh làm chủ đẩu tư, được cấp phép triển khai từ tháng 6/2017.

Nguyên nhân thu hồi do Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh xin tự chấm dứt hoạt động dự án, do không thể đầu tư xây dựng lưới điện dùng chung để đấu nối phát điện theo quy hoạch của Bộ Công Thương.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở KH&ĐT thông báo chấm dứt hiệu lực, tiếp nhận quyết định chủ trương đầu tư số 2384/QĐ-UBND của UBND tỉnh trên trang thông tin điện tử của tỉnh, Sở KH&ĐT và lưu trữ bản gốc theo quy định. Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Nam Giang rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy các văn bản liên quan đã cấp đối với dự án này.

Nhiều dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thi công chậm trễ, kéo dài.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Cty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đối với nhà nước và thực hiện các thủ tục thanh lý dự án theo quy định.

Trước đó, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương các chủ đầu tư dự án thủy điện, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, đang triển khai thi công được tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương làm việc với chủ đầu tư dự án thủy điện A Vương 5 và Sông Bung 3A yêu cầu thực hiện các cam kết; trường hợp không đảm bảo điều kiện, yêu cầu đầu tư thì tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi dự án, loại khỏi quy hoạch theo quy định.

Đáng chú ý, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 6 dự án thủy điện gồm: A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl, Đăk Pring 2.

Tin liên quan
Tin khác