Đầu tư
Quảng Nam lập quy hoạch vùng Đông gồm 9 huyện, thị xã, thành phố
Hoàng Anh - 06/12/2021 14:12
Vùng Đông của tỉnh Quảng Nam được quy hoạch trên địa giới hành chính 9 huyện, thị xã, thành phố; mục tiêu sẽ trở thành một khu vực quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng Đông Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045.

Theo quyết định này, phạm vi lập quy hoạch xây dựng vùng Đông của Quảng Nam là toàn bộ địa giới hành chính 9 huyện, thị xã, thành phố phía đông gồm Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ với tổng diện tích khoảng 2.743km2.

Công tác lập quy hoạch của tỉnh Quảng Nam nhằm cụ thể hóa các chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng của Trung ương, tỉnh Quảng Nam, làm cơ sở trong triển khai các kế hoạch phát triển trong từng giai đoạn.

Định hướng tổ chức không gian toàn Vùng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, bao gồm: không gian xây dựng đô thị, nông thôn; không gian công nghiệp tập trung - tiểu thủ công nghiệp; không gian du lịch; không gian sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; không gian cảnh quan. Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 1,6 triệu người; đến năm 2045 khoảng 1,858 triệu người. Tổng mức dự toán kinh phí lập quy hoạch hơn 9,66 tỷ đồng. 

Vùng Đông của tỉnh Quảng Nam sẽ trở thành một khu vực quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Về thực hiện đồ án, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải theo các quy định của pháp luật, trong đó lưu ý thu thập số liệu, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng; mối quan hệ vùng; xác định tầm nhìn và các mục tiêu phát triển vùng; đề xuất phân vùng phát triển; định hướng phát triển không gian, hệ thống hạ tầng xã hội; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật diện rộng; đánh giá môi trường chiến lược; quy định quản lý quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và những yêu cầu khác liên quan đến đặc điểm riêng của từng vùng.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, mục tiêu của Quy hoạch là xây dựng vùng Đông thành một khu vực quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với hệ sinh thái, văn hóa đa dạng; kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học và công nghệ. Đầu tư phát triển vùng ven biển trở thành chuỗi đô thị - trung tâm dịch vụ, du lịch - công nghiệp sạch - nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; phục hồi hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phấn đầu đưa kinh tế biển và vùng ven biển của tỉnh phát triển mạnh, giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, tổ chức lại và triển khai, đưa vào hoạt động hiệu quả các nhóm dự án trọng điểm vùng Đông Nam; Xây dựng vùng Đông thành một khu vực quan trọng trong Vùng Kinh 3 tế trọng điểm miền Trung với kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học và công nghệ…

Tin liên quan
Tin khác