Đầu tư
Quảng Ngãi chấm dứt chủ trương đầu tư 4 dự án du lịch
Linh Đan - 23/11/2022 09:40
UBND tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận việc thu hút đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa nhiều

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh chấm dứt chủ trương đầu tư 4 dự án, gồm: Tổ hợp Du lịch biển xanh Lý Sơn, Khu du lịch và dịch vụ sinh thái Thiên Ý, Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân và Khu du lịch sinh thái Tam Nghĩa) để thực hiện lại dự án. Đây là một trong những giải pháp để cải thiện lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận việc thu hút đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa nhiều. Lý do là ảnh hưởng của dịch bệnh và sức cạnh tranh về dịch vụ du lịch của tỉnh nhìn chung chưa cao, hạ tầng phục vụ để phát triển du lịch còn thiếu và chưa đồng bộ…

“Phần lớn các dự án khi triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc vì liên quan đến đất công, tài sản công. Việc tự thỏa thuận về đất đai với các hộ dân có đất trong vùng dự án không đạt kết quả. Đồng thời, hiện nay, các quy định có liên quan giữa pháp luật về đất đai và đầu tư, đấu thầu… còn có sự bất cập, nên các dự án chưa thể thuê đất và triển khai dự án theo tiến độ được phê duyệt”, UBND tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, các dự án đầu tư không đảm bảo tính khả thi về đất đai, chậm tiến độ sẽ được rà soát và cơ quan được giao nhiệm vụ sẽ kịp thời tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiện lực chủ trương đầu tư dự án để thực hiện lại theo hình thức đấu giá, đấu thầu.

Đối với các dự án đang triển khai thủ tục để thuê đất, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là đánh giá về điều kiện tiếp cận đất đai để dự án được thuê đất, đảm bảo các quy hoạch có liên quan trước khi triển khai các bước tiếp theo.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch của tỉnh nhằm thu hút các nguồn lực có tiềm năng đăng ký đầu tư các dự án quy mô lớn, tạo sự lan tỏa để thúc đẩy phát triển của ngành du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Tin liên quan
Tin khác