Đầu tư
Quảng Trị gỡ vướng Dự án Khu sản xuất tôm siêu thâm canh công nghệ cao
Tiến Nhất - 31/05/2023 09:38
Quảng Trị sẽ điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị để thực hiện Dự án Xây dựng khu sản xuất tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao.
Quy hoạch sử dụng đất (theo Quy hoạch chung) của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Nguồn: Bộ Xây dựng

UBND tỉnh Quảng Trị vừa làm việc với các ngành chức năng để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án Xây dựng khu sản xuất tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị, Dự án Xây dựng khu sản xuất tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao do Công ty TNHH Thức ăn thủy sản Growmax làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 49,5 ha, thực hiện tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng (thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị).

Dự án có nguồn vốn đầu tư khoảng 170 tỉ đồng, dự kiến khi hoạt động sẽ sản xuất 1.500 tấn tôm thương phẩm/ năm.

Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016, khu đất đề xuất Dự án thuộc các quy hoạch khu tái định cư, đất rừng phòng hộ, đất bãi cát và một phần nằm ngoài quy hoạch chung.

Trong khi đó, theo Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị - giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt (tại Quyết định số 2227, ngày 15/8/2017), khu đất đề xuất Dự án thuộc các quy hoạch Khu tái định cư Hải Khê, Khu dự trữ phát triển tái định cư Hải Khê, đất giao thông, đất rừng sản xuất, đất mặt nước.

Như vậy, theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu được duyệt, khu đất đề xuất Dự án Xây dựng khu sản xuất tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao không phù hợp với quy hoạch này; trường hợp để thực hiện Dự án cần phải thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu.

Theo UBND huyện Hải Lăng, vị trí diện tích khu đất mà Công ty TNHH Thức ăn thủy sản Gromax đề xuất đầu tư dự án nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao thuộc xã Hải Khê là chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hải Lăng...

Kết luận buổi làm việc, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc triển khai Dự án Xây dựng khu sản xuất tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Thức ăn thủy sản Growmax phù hợp với quy mô năng lực đầu tư tại địa phương, góp phần cải thiện môi trường đầu tư cũng như tạo việc làm cho người lao động.

Từ đó, lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất vị trí, diện tích, quy mô  đề xuất dự án của nhà đầu tư; đề nghị nhà đầu tư nộp hồ sơ về Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, đồng thời giao cơ quan này làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đưa vào Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.

UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND huyện Hải Lăng đưa vào kế hoạch sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhà đầu tư thuê tư vấn lập báo cáo chuyển mục đích sử dụng rừng báo cáo UBND tỉnh xem xét để trình vào kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh Quảng Trị.

Tin liên quan
Tin khác