Đầu tư Phát triển bền vững
Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển bền vững hơn 1.000 tỷ đồng
Nguyễn Toàn - 22/05/2023 08:30
Quảng Trị phê duyệt chủ trương dự án với mục tiêu xây dựng thành phố Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.
TP. Đông Hà đang hướng đến mục tiêu xây dựng thành đô thị xanh.

Tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND tỉnh này đã thông qua nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đông Hà.

Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đông Hà do do UBND TP. Đông Hà làm chủ đầu tư, nhà tài trợ là Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm từ năm 2024 – 2027.

Với mục tiêu xây dựng TP. Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu quy hoạch thành phố đến năm 2045; các hạng mục đầu tư của dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của đô thị, đảm bảo tăng trưởng xanh và ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống bền vững cho người dân đô thị.

Dự án gồm 2 hợp phần gồm hợp phần đầu tư xây dựng và hợp phần hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực.

Trong đó, hợp phần đầu tư xây dựng sẽ bao gồm 5 hạng mục gồm kè quanh Hói Sòng (xây dựng tuyến kè và kết hợp nạo vét) dài khoảng 4.690 m; kè bờ Tây sông Thạch Hãn và bờ Bắc sông Vĩnh Phước với chiều dài 7.018m; cải tạo hệ thống thoát nước hạ lưu hồ Trung Chỉ (xây dựng tuyến kè và nạo vét dòng chảy dài khoảng 1.835 m mỗi bên); cải tạo hệ thống thoát nước hạ lưu hồ Khe Mây (xây dựng tuyến kè và nạo vét dòng chảy khoảng 1.710 m mỗi bên); nâng cấp hạ tầng Nam sông Hiếu; nâng cấp, cải tạo hạ tầng các khu thu nhập thấp…

Dự án có tổng mức đầu tư 42,36 triệu Euro (tương đương 1.152,92 tỷ đồng) gồm vốn vay AFD 33,8 triệu Euro; vốn vay Hỗ trợ Phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại 1,5 triệu Euro; vốn đối ứng của tỉnh Quảng Trị 7,06 triệu Euro (tương đương 192,23 tỷ đồng).

Để thực hiện Dự án, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh sớm trình phương án vay lại nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ và lộ trình trả nợ gốc, các khoản lãi, phí liên quan; sử dụng vốn vay của AFD; kịp thời bổ sung kế hoạch đầu tư Trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm theo quy định.

Tin liên quan
Tin khác