Chuyển động thị trường
Quy định mới trong quản lý đầu tư và xây dựng tại Đà Nẵng
Hoàng Anh - 23/05/2020 09:17
Nhiều quy định mới về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa được UBND TP. Đà Nẵng ban hành. Văn bản quy định về thực hiện các hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; đầu thầu dự án đầu tư công.

Ngày 19/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2020.

Theo đó, văn bản này ban hành quy định về thực hiện các hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; đầu thầu dự án đầu tư công và phân cấp, ủy quyền một số thẩm quyền của UBND thành phố.

Một số nội dung mới về quản lý đầu tư và xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung trong Quyết định này cụ thể như: Chủ trương đầu tư, đối với các dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn thuộc thành phố quản lý: UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư; Đối với các dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn thuộc thành phố quản lý, UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư.

Điều chỉnh nhiệm vụ thẩm định tại các cơ quan chuyên môn về xây dựng, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị đối với các dự án khu dân cư, khu tái định cư…; Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với công trình giao thông, giao thông trong đô thị (trừ các công trình do Sở Xây dựng chủ trì thẩm định) và lấy ý kiến Sở Xây dựng về thoát nước, cây xanh…

Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định mới về quản lý đầu tư và xây dựng.

Về điều chỉnh Quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố theo đó điều chỉnh tăng giá trị, ủy quyền quyết định đầu tư dự án cho Giám đốc các Sở chuyên môn như Sở Công thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các quận, huyện từ 5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng; UBND thành phố quyết định đầu tư dự án từ 15 tỷ đồng trở lên.

Về điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình xây dựng, Quyết định này quy định trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán do có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu…ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì cơ quan chuyên môn thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp điều chỉnh do trượt giá, khối lượng không thay đổi thiết kế hoặc thay đổi thiết kế không thuộc trường hợp ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì không phải thẩm định, chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt sau khi có ý kiến của người quyết định đầu tư; trường hợp điều chỉnh cơ cấu trong dự toán báo cáo kinh tế kỹ thuật không làm vượt dự toán thì chủ đầu tư phê duyệt dự toán điều chỉnh. Chủ đầu tư quyết định sử dụng chi phí dự phòng đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật …

UBND TP.Đà Nẵng ban hành hành Quyết định mới này nhằm khắc phục những tồn tại của Quyết định trước đó, đảm bảo phù hợp Luật, Nghị định, Thông tư mới ban hành; tăng cường phân cấp cho các cơ quan, đơn vị; đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ liên quan đến chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán, điều chỉnh, thẩm  tra phê duyệt quyết toán; giảm tối thiểu 20% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính hồ sơ xây dựng cơ bản so với thời gian quy định tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND.

Tin liên quan
Tin khác