Đầu tư và cuộc sống
Rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
ĐT - 19/05/2024 11:28
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tin liên quan
Tin khác