Sức khỏe doanh nghiệp
Saigontourist: Năm 2021 kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lỗ thêm 533,88 tỷ đồng
Duy Bắc - 04/06/2022 08:12
Tổng công ty Du Lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigontourist) vừa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, Saigontourist ghi nhận doanh thu giảm 51,4% so với cùng kỳ về mức 1.142,77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 533,88 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 359,03 tỷ đồng, tức lỗ thêm 174,85 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong năm, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm. Cụ thể, lợi nhuận gộp giảm 142,96 tỷ đồng về âm 97,06 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 25,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 51,51 tỷ đồng về 150,86 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 21,2%, tương ứng giảm 107,66 tỷ đồng về 401,04 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 59,9%, tương ứng giảm 27,53 tỷ đồng về 18,45 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong năm 2021, Saigontourist ghi nhận lỗ 496,68 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 483,22 tỷ đồng.

Như vậy, trong năm 2021, lợi nhuận kinh doanh không đủ trả chi phí lãi vay, chi bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên dẫn tới lỗ.

Tính tới 31/12/2021, với việc ghi nhận lỗ sau thuế của Tổng Công ty là 466,3 tỷ đồng trong năm 2021, Công ty đã giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ 1.065,7 tỷ đồng về còn 599,4 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, Saigontourist tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 199,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 326,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 317,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 31,6 tỷ đồng. Như vậy, trong năm mọi hoạt động của Công ty đều thâm hụt dòng tiền, Công ty phải sử dụng tiền mặt tài quỹ để bù đắp thâm hụt.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của Saigontourist giảm 3,2% so với đầu năm về 10.772,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn vào công ty liên doanh, liên kết đạt 3.626,1 tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.008 tỷ đồng, chiếm 27,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.873,6 tỷ đồng, chiếm 17,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.258,1 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong năm, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 3,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 119 tỷ đồng về 3.008 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn giảm 7,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 312,4 tỷ đồng về 3.626,1 tỷ đồng …

Được biết, Saigontourist là doanh nghiệp nhà nước. Tính tới 31/12/2021, Saigontourist sở hữu 11 công ty con và 29 công ty liên doanh, liên kết.

Trong đó, Saigontourist nắm giữ 14,44% vốn CTCP Quê hương Liberty và 3,61% vốn CTCP Bông Sen, đây đều là những doanh nghiệp sở hữu loạt khách sạn hạng sang tại Hà Nội và TP. HCM.

Được biết, CTCP Quê Hương Liberty được biết tới là đơn vị sở hữu 7 khách sạn cao cấp và 3 nhà hàng, trung tâm hội nghị tiệc cưới tại TP. HCM, có thể kể đến như Novotel Saigon Central, Liberty Central Saigon Riverside, Liberty Central Saigon Point (4 sao), Pullman Saigon Centre (5 sao).

Tin liên quan
Tin khác