Sức khỏe doanh nghiệp
Sau một quý thua lỗ, Thủy sản Minh Phú đã có lãi trở lại trong quý II/2023
Duy Bắc - 03/08/2023 08:29
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC - UPCoM) ghi nhận lợi nhuận quý II đạt 10,16 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lỗ 88,12 tỷ đồng.

Trong quý II/2023, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 2.349,9 tỷ đồng, giảm 47,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10,16 tỷ đồng, giảm 93,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,9%, xuống còn 14,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 62,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 561,9 tỷ đồng, xuống 330,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 18,8%, tương ứng giảm 2,88 tỷ đồng, xuống 12,4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 41,5%, tương ứng giảm 35,58 tỷ đồng, xuống 50,15 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 61,1%, tương ứng giảm 402,89 tỷ đồng, xuống 256,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù tiết giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận vẫn giảm mạnh, nguyên nhân lợi nhuận gộp lao dốc.

Công ty giải trình kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý II do kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty nuôi tôm thương phẩm như Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An, Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang và Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Minh Phú Ninh Thuận không có hiệu quả.

Lỗ 88,12 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 4.472,49 tỷ đồng, giảm 48,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 88,12 tỷ đồng (quý I/2023 ghi nhận lỗ 98,28 tỷ đồng) so với cùng kỳ lãi 241,7 tỷ đồng, tức giảm 329,82 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Thủy sản Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 12.789,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 639,3 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong nửa đầu năm 2022, Công ty còn cách rất xa kế hoạch lãi trong năm tài chính.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong nửa đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Thủy sản Minh Phú tiếp tục âm 230,95 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 32,74 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 292,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 43,5 tỷ đồng.

Tích trữ thêm tồn kho trong nửa đầu năm 2023

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Thủy sản Minh Phú giảm nhẹ 1,9% so với đầu năm, xuống 19.432,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 5.607,5 tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.539,2 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.246,6 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.145,7 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 11,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 560,2 tỷ đồng, lên 5.607,5 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 25% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 249,5 tỷ đồng, lên 1.246,6 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 65,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 583,1 tỷ đồng, xuống 304,8 tỷ đồng …

Thủy sản Minh Phú tăng tồn kho trong nửa đầu năm 2023 (Nguồn: MPC)

Công ty có thuyết minh, trong kỳ tồn kho tăng chủ yếu thành phẩm, hàng hóa so với đầu năm 2023. Như vậy, mặc dù kinh doanh khó khăn trong nửa đầu năm 2023 nhưng Thủy sản Minh Phú vẫn có dấu hiệu gia tăng tồn kho.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc cho biết thực tế, Công ty có hợp đồng với đối tác nhưng các kho ở các nước nhập khẩu đang đầy, các khách hàng không nhập được, họ đề nghị để hàng ở Việt Nam, vì vậy sản lượng xuất khẩu, doanh thu và lợi nhuận giảm. Ngoài ra, dịch bệnh ở vùng nuôi trong quý I/2023; quý II/2023 sẽ còn kém do mới bắt đầu giải quyết được vùng nuôi, mới bắt đầu thả nuôi. Trong đó, ở vùng nuôi Minh Phú Lộc An chưa khắc phục xong, Minh Phú Kiên giang dự kiến sang quý III sẽ bắt đầu thu tốt do đã thả nuôi trở lại.

“Từ quý III và quý IV/2023, thị trường dự kiến tốt hơn, Công ty sẽ đẩy mạnh xuất khẩu hàng tồn kho, sẽ có lợi nhuận. Công ty vẫn tự tin hoàn thành kế hoạch, Công ty sẽ xem xét tình hình thực tế, sẽ thông tin cho cổ đông trong tháng 8/2023”, ông Lê Văn Quang kỳ vọng.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 1,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 47 tỷ đồng, xuống 3.870,3 tỷ đồng và chiếm 37,1% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu MPC giảm 200 đồng xuống 18.200 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác