Điểm nóng
Sở Xây dựng Quảng Ngãi trả lời về hồ sơ liên quan dự án của FLC
Nhiệt Băng - 27/07/2022 13:01
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phúc đáp đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc triển khai các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là chủ đầu tư tại Quảng Ngãi.
Khu đô thị Vạn Tường, Khu kinh tế Dung Quất.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa phúc đáp đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc triển khai các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là chủ đầu tư tại Quảng Ngãi cho Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, qua rà soát 9 dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng không có hồ sơ, tài liệu lưu trữ liên quan đến hồ sơ dự án đất, tài liệu liên quan đến phê duyệt, triển khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính, như đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại Công văn số 2464/VPCQCSĐT ngày 8/7/2022.

Sở Xây dựng chỉ tham gia góp ý đề xuất đầu tư 6 dự án đăng ký đầu tư vào Khu đô thị Vạn Tường. 6 dự án này được Sở Xây dựng góp ý vào ngày 6/9/2019, gồm:

Tổ hợp văn hóa đa năng - Công viên FLC Quảng Ngãi của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đăng ký đầu tư với diện tích khoảng 675.421 m2, nằm trên địa bàn các xã Bình Hải, Hòa Bình và Bình Phú, huyện Bình Sơn;

Tổ hợp văn hóa đa năng - Công viên Phú Xuân của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Quốc tế Đại Phát đăng ký đầu tư, với diện tích khoảng 125.603 m2, nằm trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Bình Sơn;

Tổ hợp văn hóa đa năng - Công viên Hải Phú của Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản An Lộc đăng ký đầu tư, với diện tích khoảng 111/270 m2, nằm trên địa bàn các xã Bình Hải và Bình Hòa, huyện Bình Sơn;

Tổ hợp văn hóa đa năng - Công viên Phú Hòa của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vạn Tường đăng ký đầu tư, với diện tích khoảng 198.275 m2, nằm trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Bình Sơn;

Tổ hợp văn hóa đa năng - Công viên Sơn Hải của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Bình đăng ký đầu tư, với diện tích khoảng 309.985 m2, nằm trên địa bàn các xã Bình Phú và Hòa Bình, huyện Bình Sơn;

Tổ hợp văn hóa đa năng - Công viên Hải Hòa của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Eden Garden đăng ký đầu tư, với diện tích khoảng 76.619 m2, nằm trên địa bàn xã Hòa Bình, huyện Bình Sơn.

Đáng chú ý, thời điểm đó (tức năm 2019), qua nghiên cứu, Sở Xây dựng nhận thấy, việc nhiều nhà đầu tư đề xuất dự án tại cùng một khu chức năng, nhưng ranh giới giữa các dự án có quá nhiều góc cạnh phức tạp, chưa hợp lý và thiếu cơ sở thuyết phục, sẽ dẫn đến nguy cơ không đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các phân khu chức năng trong công viên chuyên đề, cũng như khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, mỹ quan đô thị.

Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu số lượng nhà đầu tư và phạm vi ranh giới đầu tư hợp lý, nhằm đảm bảo tính đồng bộ khớp nối (cả trong quá trình đầu tư, quản lý, vận hành sử dụng) giữa các phân khu chức năng của Đồ án Điều chỉnh một phần Quy hoạch phân khu (phần sử dụng đất và giao thông) tỷ lệ 1/2000 Đô thị mới Vạn Tường được duyệt.

Các dự án đề xuất có quy mô lớn hơn 5 ha. Do vậy, sau khi xác định phạm vi ranh giới đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư hợp lý, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết cho các dự án, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đô thị mới Vạn Tường, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc cảnh quan giữa các dự án với hệ thống chung của đô thị.

Quá trình thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư các dự án trên, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu, tổng hợp ý kiến các sở, ngành chức năng liên quan và UBND huyện Bình sơn để xem xét, quyết định.

Trong đó, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi lấy ý kiến của UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành chức năng về định hướng quy hoạch phát triển văn hóa thương mại, dịch vụ tại Khu kinh tế Dung Quất; phải đảm bảo các thông số trong hồ sơ đề xuất đầu tư phù hợp với Đồ án Điều chỉnh một phần Quy hoạch phân khu (phần sử dụng đất và giao thông) tỷ lệ 1/2000 Đô thị mới Vạn Tường được duyệt; quy hoạch đất quốc phòng; xác định rõ hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc đất, đảm bảo việc đề xuất đầu tư thực hiện theo đúng các quy định về quản lý, quy hoạch sử dụng đất và tài sản công; đảm bảo không chồng lấn với dự án khác…

Tin liên quan
Tin khác