[Talkshow] Ngân hàng và sân chơi dịch vụ khách hàng cao cấp
Talkshow chủ đề "Ngân hàng và sân chơi dịch vụ khách hàng cao cấp" là chương trình nối tiếp các nội dung hướng tới Diễn đàn cấp cao Cố vấn tài chính lần thứ 2, do Báo Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam tổ chức vào ngày 6/6/2024 tới tại Khách sạn Pulman, Hà Nội. Talkshow do Báo Đầu tư thực hiện với sự tham gia của ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Private bank miền Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) và ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO của AFA Capital, Sáng lập Nền tảng đầu tư và quản lý tài chính cá nhân TOPI. Talkshow thảo luận về dịch vụ khách hàng cao cấp (gồm khách hàng ưu tiên, khách hàng chuyên biệt), xu hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ này trong tương lai cũng như cơ hội, thách thức, rào cản với các sản phẩm dịch vụ khách hàng cao cấp trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.
ĐT