Sức khỏe doanh nghiệp
Tân Tạo đính chính giảm số tiền tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến
Duy Bắc - 09/08/2022 09:09
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA – sàn HoSE) đính chính và công bố lại Báo cáo tài chính về số tiền tạm ứng cho Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas).

Tân Tạo tạm ứng cho Chủ tịch 633 tỷ đồng

Sau đính chính, Tân Tạo chỉ cho bà Đặng Thị Hoàng Yến tạm ứng với số tiền 633 tỷ đồng, thấp hơn 1.304 tỷ đồng công bố trước đó (số trước đó là 1.937 tỷ đồng).

Giao dịch với bà Đặng Thị Hoàng Yến (Nguồn: BCTC).

Số tiền Tân Tạo tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến được cho là nhằm tham gia dự án tại Mỹ. Đây là dự án tham gia đầu tư khu công nghệ và dược phẩm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tiến độ dự án đã chậm lại.

Lý do được Công ty đưa ra là do Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 đa công bố ngày 29/7 trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt 309,65 tỷ đồng, tăng 114,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 117,58 tỷ đồng, tăng 5,46 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 49,9% về còn 47,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 103,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 74,56 tỷ đồng lên 146,62 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 9,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 10,16 tỷ đồng (cùng kỳ 0,76 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 61,8%, tương ứng giảm 21,4 tỷ đồng về 13,25 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt 373,19 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 133,98 tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Tân Tạo đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 777,69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 186,85 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 71,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2022

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính bất ngờ ghi nhận âm 1.114,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 126,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 1.014,1 tỷ đồng (chủ yếu do thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác với giá trị 1.021,7 tỷ đồng); và dòng tiền tài chính âm 111,28 tỷ đồng.

Được biết, Tân Tạo chưa trải qua năm nào dòng tiền âm kỷ lục như trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, dòng tiền âm lớn nhất là năm 2009 với giá trị âm 1.056,98 tỷ đồng và năm 2015 với giá trị âm 1.057,04 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Tân Tạo giảm nhẹ 0,2% so với đầu năm về 13.246,3 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 3.632,1 tỷ đồng, chiếm 27,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 3.018,1 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.609,9 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 1.936,8 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.486,5 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 34,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 668,9 tỷ đồng lên 2.609,9 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 9,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 324,1 tỷ đồng về 3.018,1 tỷ đồng và các biến động khác.

Cơ cấu phải thu khác của ITA tới 30/6/2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty cho biết thêm, biến động các khoản phải thu chủ yếu do phải thu khác đầu năm 2.094 tỷ đồng, cuối quý II đã tăng lên 2.690,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh chi tiết các khoản mục cụ thể.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/8, cổ phiếu ITA giảm 60 đồng về 8.000 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác