Thời sự
Thái Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Liên Phương - 14/06/2024 17:00
Ngày 14/6, Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến về dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình Vũ Thanh Vân khẳng định: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội tập trung đánh giá những thành tựu trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Toàn tỉnh đã xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của trên 2.100 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Xây dựng, duy trì hoạt động của trên 750 mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, 2.060 tổ tự quản môi trường và 8 mô hình điểm tại các cơ sở tôn giáo, 3 mô hình điểm tại các hạ trường của đạo Phật về tham gia bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình Vũ Thanh Vân phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, MTTQ các cấp đã vận động được trên 45,7 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo”, trên 100 tỷ đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội. Từ đó, triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 1.040 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; xây dựng hàng chục công trình phúc lợi; giúp đỡ trên 11.000 lượt người nghèo có tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động trên 59 tỷ đồng, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến biểu dương, ghi nhận những kết quả mà tỉnh Thái Bình, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội lần thứ XIX, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ tỉnh Thái Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Thái Bình, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển giàu đẹp.

Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, với phương châm “nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật”. Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện thật tốt 2 nội dung mới của phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” và Chương trình Xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh để thống nhất phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2025 - 2030) sẽ xác định.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các lãnh đạo tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của MTTQ; các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp, thực hiện tốt quy chế phối hợp; kịp thời giải quyết các ý kiến, đề xuất, kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 73 người. Ông Vũ Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVIII được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIX với các ông, bà: Nguyễn Thế Hiệp, Đặng Thị Chiên, Phan Văn Hiệp; đồng thời tiến hành cử 8 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tin liên quan
Tin khác