Đầu tư Phát triển bền vững
Thế giới tiếp tục tiến tới mục tiêu phát triển bền vững về năng lượng
ĐT - 12/09/2022 21:39
Theo Mục tiêu số 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, những nỗ lực hiện tại không đủ để đạt được mục tiêu này vào năm 2030.

.

Tin liên quan
Tin khác