Thời sự
Tổng quan về vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
ĐT - 27/08/2022 09:49
Vùng Trung du và miền núi phía Bắc bao gồm 14 tỉnh, tổng diện tích toàn vùng khoảng 116.898 km², chiếm 35% diện tích tự nhiên của cả nước, nhiều tài nguyên, khoáng sản quý hiếm; có hơn 30 dân tộc anh em đang sinh sống, dân số toàn vùng 14,7 triệu người, chiếm khoảng 15,2% dân số cả nước.

.

Tin liên quan
Tin khác