Doanh nghiệp
TP.HCM: Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo
Nguyễn Ngân - 28/05/2023 06:43
TP.HCM triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp – lập nghiệp, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023 – 2027”.

Cụ thể, văn bản mới đây của UBND TP.HCM về phát động phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp – lập nghiệp, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023 – 2027” nêu rõ, cần triển khai phong trào này sâu rộng từ cấp Thành phố đến cấp cơ sở, đến tất cả các đối tượng là đoàn viên, thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ và nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đồng thời, công tác khen thưởng cũng cần đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp thời để phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo ở mọi đối tượng.

Hưởng ứng phong trào này, TP.HCM sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm phát hiện các ý tưởng, mô hình mang tính thực tiễn, có tác động kinh tế - xã hội, để quảng bá, nhân rộng.

TP.HCM đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Trong đó, tiếp tục mở rộng quy mô các hoạt động như cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel, Ngày hội khởi nghiệp, Diễn đàn lãnh đạo trẻ,… và đẩy mạnh các cuộc thi, hoạt động này về cấp cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM quản lý, mở rộng quy mô nguồn Quỹ lên 300 tỷ để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp phục hồi và tăng tốc sau đại dịch.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chuyên biệt cho các ý tưởng, mô hình doanh nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp trọng điểm của Thành phố gồm cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, chế biến lương thực thực phẩm và hóa dược – cao su.

Ngoài ra, Thành phố cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư kết nối, thành lập kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tập trung trên tiêu chí tiện lợi, phổ biến, xử lý nhanh nhằm giải quyết vấn đề và hỗ trợ doanh nghiệp nhanh nhất, tốt nhất.

Các không gian khởi nghiệp sáng tạo, Vườn ươm doanh nghiệp trẻ cũng sẽ được tập trung khai thác, mở rộng quy mô, đặc biệt là các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tin liên quan
Tin khác