Thời sự
TP.HCM đề nghị Chính phủ cho tiếp tục điều chỉnh phê duyệt 3 dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Ngô Nguyên - 03/09/2019 19:07
UBND TP.HCM vừa có tờ trình số 3599 ngày 3/9/2019 đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ xem xét, chấp thuận cho tiếp tục thực hiện các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong khi chờ kết của Kiểm toán Nhà nước sau kết luận thanh tra.

Các dự án được đề nghị đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT gồm Dự án Xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 2; Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc thuộc Khu chức năng số 3, số 4 và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam


Đến nay, các dự án trên đã hết thời gian thực hiện dự án theo các quyết định phê duyệt, nhưng vẫn chưa hoàn thành công trình do vướng giải phóng mặt bằng. Mặt khác,  trong quá trình thực hiện có một số nội dung phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh dự án (điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư ...). Các nhà đầu tư đang lập hồ sơ điều chỉnh để trình thẩm định, phê duyệt dự án.

Theo UBND TP.HCM, tại Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ có kiến nghị "UBND TP.HCM chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án, nhằm sớm hoàn thành việc đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Vì vậy, để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án, sớm hoàn thành công tác điều chỉnh dự án nhằm sớm hoàn thành đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ, trong thời gian chờ kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, cho phép UBND TP.HCM chỉ đạo các nhà đầu tư căn cứ Kết luận thanh tra để tổ chức rà soát, cập nhật, lập hồ sơ điều chỉnh dự án; trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi có kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND TP.HCM sẽ chỉ đạo của sở, ngành, đơn vị liên quan và các nhà đầu tư dự án tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các vấn đề liên quan dự án.

Tin liên quan
Tin khác