Đầu tư
TP.HCM đề xuất thu hồi hơn 32 ha đất để phát triển kinh tế - xã hội
Trọng Tín - 07/12/2022 15:22
Năm 2023, TP.HCM có 25 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 32,32ha.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình đến HĐND Thành phố về danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thành phố.

Theo tờ trình, có 25 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 32,32 ha.

Trong đó, có 16 dự án cần thu hồi đát đã có Nghị quyết của HĐND Thành phố, nay đã quá 3 năm với tổng diện tích đất thu hồi là 31,70 ha; có 9 dự án cần thu hồi đất đăng ký mới năm 2023 với tổng diện tích đất thu hồi là 0,62 ha.

Dưới đây là danh mục 25 dự án cần thu hồi đất mà UBND Thành phố trình HĐND thông qua.

Tin liên quan
Tin khác