Đầu tư
TP.HCM tái lập cơ chế một cửa tại chỗ cấp phép môi trường đầu tư
Lê Quân - 01/11/2022 16:16
Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư UBND TP.HCM ủy quyền cho Hepza thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 3563/QĐ -UBND, ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM (Hepza) thẩm định, phê duyệt, cấp, đổi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Thời gian qua nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM phản ánh, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ qua nhiều cửa để xin cấp phép các thủ tục về môi trường, xây dựng, quy hoạch 

Theo quyết định ủy quyền, Hepza sẽ tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, cấp, đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu chế xuất, khu công nghiệp do Hepza quản lý.

Thời gian ủy quyền từ ngày 19/10/2022  đến hết ngày 31/12/2025.

Chính quyền TP.HCM yêu cầu Hepza thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được ủy quyền. Không được ủy quyền lại cho cơ quan tổ chức khác thực hiện nhiệm vụ đã được UBND TP.HCM ủy quyền.

Hepza được giao chuẩn bị nguồn lực để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền, thực hiện cơ chế hành chính “một cửa tại chỗ” để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp phản ánh đã làm thủ tục xin cấp giấy phép bảo vệ môi trường nộp qua nhiều cửa nhưng đã hơn 1 năm  doanh nghiệp vẫn chưa được cấp phép môi trường nên mọi kế hoạch bị “phá sản” làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, khi thực hiện cơ chế hành chính “một cửa tại chỗ” trong khu công nghiệp sẽ rút ngắn được thời gian, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi đầu tư vào TP.HCM.

Tin liên quan
Tin khác