Điểm nóng
TP.HCM tiếp tục thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống Covid-19
Ngô Nguyên - 08/02/2023 07:49
UBND TP.HCM vừa yêu cầu tiếp tục thanh tra việc quyết toán nguồn ngân sách để mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư, kít xét nghiệm, sinh phẩm và thuốc chữa bệnh phòng chống dịch Covid-19.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 2117/KL-TTCP ngày 30/11/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Y tế căn cứ theo thẩm quyền và lĩnh vực phụ trách thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quyết toán nguồn ngân sách nhà nước sử dụng để mua sắm; việc giao nhận và quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư, kít xét nghiệm, sinh phẩm và thuốc chữa bệnh phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Sở này cũng phải rà soát các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư, kit xét nghiệm, sinh phẩm và thuốc chữa bệnh phục vụ phòng, chống dịch để xem xét, xử lý theo quy định. 

Test Covid-19 tại TP.HCM

UBND TP.HCM cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp  Thanh tra thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm và tham mưu UBND TP.HCM hình thức xử lý đối với các tập thể (nếu có), cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận của Thanh tra Chính phủ theo thẩm quyền và phân cấp quản lý cán bộ. Giao thủ trưởng các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý của đơn vị mìnhvới các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm; tham mưu UBND Thành phố hình thức xử lý.

Trước đó, tháng 11/2022, Thanh tra Chính phủ có kết luận Thanh tra  số 2117/KL-TTCP  về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng, chống dịch tại TP. HCM. Kết luận cho thấy một số gói thầu có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh để nâng giá bán cao bất thường với số tiền thiệt hại hàng tỷ đồng. 

Tin liên quan
Tin khác