Thời sự
TP.HCM yêu cầu cắt giảm thủ tục, gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh
Nguyễn Ngân - 10/06/2023 08:41
UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, văn bản mới đây của UBND TP.HCM, đã có yêu cầu các sở ban ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, kiểm tra, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số, kiểm tra xem xét, xử lý những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

TP.HCM đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanhUBND TP.HCM cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện có liên quan nghiên cứu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đã được ban hành, đồng thời, tham mưu đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện nếu có.

Tin liên quan
Tin khác