[Video] Đầu tư từ Hoa Kỳ: Chủ động đón làn sóng mới
Chương trình Đối thoại đầu tuần do Báo Đầu tư thực hiện với chủ đề "Đầu tư từ Hoa Kỳ: Chủ động đón làn sóng mới", với sự tham gia của ôngTed Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC).
ĐT