Ngân hàng
VPBank chính thức trình phương án chia cổ tức gây sốc 80%
T.L - 15/07/2021 09:23
Hôm nay (15/7), HĐQT Ngân hàng VPBank (HoSE:VPB) đã có tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua chia cổ tức 80%.
VPBank dự kiến phát hành thêm gần 2 tỷ cổ phiếu chia cổ tức 80% nhằm tăng mạnh vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank; HoSE:VPB) vừa chính thức có tờ trình và phiếu xin ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

Tờ trình của HĐQT VPBank nêu rõ, theo quy định của pháp luật, một số chỉ số về an toàn vốn và an toàn hoạt động của ngân hàng được tính dựa trên vốn điều lệ. Tuy nhiên, hiện một vài chỉ số của VPBank đang ở mức giới hạn cao, chưa tận dụng được tối ưu các cơ hội mới phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để cải thiện vấn đề này, trong thời gian tới, HĐQT VPBank xét thấy việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng là cần thiết với một số lý do.

Thứ nhất, nhằm đảm bảo tỷ lệ đầu tư, góp vốn mua công ty con và/hoặc góp vốn vào các lĩnh vực kinh doanh khác có thể hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động của ngân hàng trong quy định của pháp luật. Hiện nay, tỷ lệ này của VPBank đã đạt mức tối đa, không thể thực hiện được bất kỳ giao dịch đầu tư, góp vốn nào cho đến khi mức vốn điều lệ được tăng lên.

Thứ hai, để cải thiện các tỷ lệ được quy định gắn với mức vốn điều lệ phục vụ cho việc linh hoạt trong quá trình kinh doanh như các tỷ lệ cho vay kinh doanh chứng khoán, tỷ lệ cho vay đầu tư TPDN…

Thứ ba, chính thức ghi nhận nguồn vốn điều lệ, tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Thứ tư, cải thiện các chỉ số an toàn vốn và an toàn hoạt động khác.

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên của VPBank năm 2019, 2020, 2021 về việc giữ lại lợi nhuận không chia và không thực hiện chia các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của các năm 2018 đến năm 2020.

Theo đó, lũy kế đến 31/12/2020, nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển đạt khoảng 19.511 tỷ đồng và nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoảng 808 tỷ đồng… có thể dùng cho mục đích tăng vốn điều lệ như trên thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

HĐQT VPBank đề xuất dùng các nguồn trên để phát hành thêm hơn 1,975 tỷ cổ phần để tăng vốn điều lệ từ mức hơn 25.000 tỷ đồng hiện nay lên mức hơn 45.000 tỷ đồng trong năm 2021, tương đương mức chia cổ phiếu (cổ tức và cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu khoảng 80%.

Trong phiếu lấy ý kiến cổ đông, VPBank đề nghị cổ đông gửi lại phiếu ý kiến chậm nhất ngày  27/7/2021 tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian nhận thư điện tử.

Liên quan đến room tín dụng, được biết, NHNH đã có văn bản chấp thuận nới room tín dụng năm 2021 của một số nhà băng, trong đó, có ngân hàng được nới từ 8,5% lên 12,1%; có ngân hàng được nới từ 10,5 lên 15%...

Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu các nhà băng thực hiện tốt các giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Cụ thể, nhà băng được yêu cầu cấp tín dụng với khách hàng theo đúng quy địnhcủa pháp luật, chỉ đạo của NHNN về các giải pháp hoạt động tín dụng trong năm 2021.

Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với năng lực quản lý rủi ro, khả năng huy động vốn, đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn để cấp tín dụng, tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay. Chấp hành các quy định pháp luật về tỷ lệ đảm bảo an toàn, giới hạn cấp tín dụng với khách hàng, quản trị rủi ro và kiểm soát nợ xấu….

Tập trung tăng trưởng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Kiểm soát chặt chẽ và hạn chế cấp tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán… Giảm dần tỷ trọng cho vay với bất động sản, tăng cường quản lý ro với các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng, kiểm soát chặt chẽ cho vay ngoại tệ.

Tin liên quan
Tin khác