Thời sự
Xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố Cà phê của thế giới”
Hoàng Anh - 23/11/2023 09:43
Thành phố Buôn Ma Thuột sẽ được xây dựng để trở thành “Thành phố Cà phê của thế giới”; Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ liên quan đến ngành cà phê, trung tâm tài chính, trung tâm logistics.

Chính phủ vừa qua đã ban hành Nghị quyết 176/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 9/7/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 67-KL/TW về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng để phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết nêu rõ, điều chỉnh nhiệm vụ thứ 6, phần II: “Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trọng điểm phát triển khoa học, công nghệ, du lịch, văn hóa của vùng Tây Nguyên" thành “Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm phát triển khoa học, công nghệ, du lịch, văn hoá của vùng Tây Nguyên”.

Trong nhiệm vụ thứ 6 này, điều chỉnh nội dung tại gạch đầu dòng thứ 7: “Xây dựng và chủ động đăng cai, tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư, du lịch của tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh vùng Tây Nguyên, miền Trung và Đông Nam Bộ, nâng cao và phát huy chương trình phát triển thương hiệu Cà phê đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng hình ảnh của thành phố Buôn Ma Thuột là “Thành phố Cà phê của thế giới". Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ liên quan đến ngành Cà phê, trung tâm tài chính, trung tâm logistics.

Thành phố Buôn Ma Thuột sẽ được xây dựng để trở thành “Thành phố Cà phê của thế giới.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng điều chỉnh nội dung tại mục 4.5 Phụ lục I: “Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư, du lịch của tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh vùng Tây Nguyên, miền Trung giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030.

Đồng thời, không quy định nội dung nhiệm vụ tại mục 4.2 Phụ lục I: “Xây dựng Chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh Đắk Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái duy trì và mở rộng các làng nghề truyền thống hoa cây cảnh, dệt thổ cẩm, đan lát gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững; đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại...”.

Điều chỉnh nhiệm vụ thứ 6, phần II: “Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm phát triển khoa học, công nghệ, du lịch, văn hoá của vùng Tây Nguyên”.

Theo Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị, đến năm 2045 xây dựng TP. Buôn Ma Thuột là đô thị trung tâm và là cực tăng trưởng của vùng Tây Nguyên về du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ; là đô thị xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc riêng vùng Tây Nguyên…

Tin liên quan
Tin khác