Sức khỏe doanh nghiệp
Xây dựng Hòa Bình: Thương vụ bán vốn tại Máy xây dựng MATEC bất thành
Duy Bắc - 26/10/2023 07:41
Sau khi bị kiểm toán từ chối hạch toán lợi nhuận bán vốn trong nửa đầu năm 2023, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC - sàn HoSE) thông qua việc nhận lại tài sản.

Công ty Xây dựng Hòa Bình thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng lại 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng MATEC và cử ông Lê Văn Nam, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Hòa Bình làm người đại diện quản lý toàn bộ 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng MATEC.

Trước đó, ngày 17/6/2023, Hội đồng quản Công ty Xây dựng Hòa Bình đã thông qua nghị quyết bán 100% vốn tại Công ty TNHH Máy xây dựng Matec cho nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính.

Ngày 19/6, theo tiết lộ từ phía Công ty Xây dựng Hòa Bình, nhà đầu tư mua Công ty TNHH Máy Xây dựng Matec là Ashita Group, tổng giá trị chuyển nhượng là 1.100 tỷ đồng.

Công ty Xây dựng Hòa Bình cho biết, điều này cũng đồng nghĩa với việc Công ty bổ sung thêm 1.100 tỷ đồng nguồn vốn vào các hoạt động kinh doanh. Đồng thời, nhiều bất động sản của công ty bao gồm nhà xưởng, văn phòng tại TP.HCM mua từ nhiều năm trước cũng sẽ được định giá lại theo chuẩn mực kế toán quốc tế, chắc chắn sẽ làm tăng thêm vốn chủ sở hữu cho Công ty Xây dựng Hòa Bình.

Có thể thấy, việc không tiếp tục giao dịch bán và nhận lại 100% vốn tại Công ty TNHH Máy Xây dựng Matec, điều này đồng nghĩa thương vụ bán vốn cho Ashita Group trị giá 1.100 tỷ đồng đã bất thành.

Kiểm toán không chấp nhận hạch toán lợi nhuận từ thoái vốn Công ty TNHH Máy Xây dựng Matec

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Xây dựng Hoà Bình. Trong đó, Kiểm toán nêu ra các vấn đề nhấn mạnh.

Theo đó, Xây dựng Hòa Bình phát sinh khoản lỗ 711,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, nâng lỗ luỹ 2.812,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Xây dựng Hòa Bình có các khoản nợ vay đã quá hạn trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn. Đối với khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, Xây dựng Hòa Bình đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn các khoản vay này.

“Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Xây dựng Hòa Bình”, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh ý kiến của Kiểm toán, đáng lưu ý sau kiểm toán, Xây dựng Hoà Bình đã chuyển từ lãi 103,26 tỷ đồng sang lỗ 711,49 tỷ đồng, tức giảm 814,75 tỷ đồng. Trong đó, biến động mạnh chủ yếu do lãi hoạt động khác chuyển từ lãi 658,14 tỷ đồng trước kiểm toán sang lãi 5,95 tỷ đồng sau kiểm toán, tức giảm 652,19 tỷ đồng.

Lý giải cho lợi nhuận khác giảm mạnh, xây dựng Hoà Bình cho biết chủ yếu đến từ điều chỉnh giảm lợi nhuận từ việc bán tài sản tại Công ty mẹ.

Công ty Xây dựng Hòa Bình cho biết thêm, sự chênh lệch này là do Báo cáo soát xét không ghi nhận lợi nhuận từ việc bán Công ty TNHH Máy xây dựng Matec và thanh lý tài sản cố định.

Trong Báo cáo chưa kiểm toán, Công ty Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lợi nhuận thu được dựa trên giá trị hợp đồng được ký vào tháng 6/2023, tuy nhiên phía đối tác mua lại đang điều chỉnh tiến độ chi trả dẫn đến việc thanh toán bị chậm hơn, dự kiến sẽ được thực hiện trong quý III và quý IV/2023.

Tại ngày 30/06 theo BCTC soát xét, Công ty Xây dựng Hoà Bình vẫn còn ghi nhận Công ty Máy Xây dựng Matec là công ty con của Tập đoàn.

Lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ tại thời điểm 30/6/2023

Luỹ kế nửa đầu năm 2023, Công ty Xây dựng Hoà Bình ghi nhận doanh thu đạt 3.462,56 tỷ đồng, giảm 51,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 711,49 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 64,72 tỷ đồng, giảm 776,21 tỷ đồng.

Với việc lỗ thêm 711,49 tỷ đồng, tính tới 30/6/2023, tổng lỗ luỹ kế của Công ty Xây dựng Hoà Bình lên tới 2.812,8 tỷ đồng và bằng 102,6% vốn điều lệ. Như vậy, sau khi kinh doanh thua lỗ trong nửa đầu năm 2023, lỗ luỹ kế của Công ty đã vượt vốn điều lệ.

Xây dựng Hòa Bình tiếp tục kế hoạch huy động 2.640 tỷ đồng từ cổ đông bên ngoài

Về kế hoạch huy động vốn, Công ty Xây dựng Hoà Bình thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian triển khai năm 2023 – 2024.

Số tiền huy động khoảng 2.640 tỷ đồng, Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ.

Ngoài ra, Công ty cũng thông qua kế hoạch phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2023 - 2024. Trong đó, tỷ lệ 1,2:1, tương ứng cứ mỗi 12.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu.

Các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của Công ty.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/10, cổ phiếu HBC giảm 10 đồng, về 7.990 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác