Tài chính - Chứng khoán
Agriseco có tổng giám đốc mới
Tùng Linh - 30/11/2022 13:08
Ông Đinh Ngọc Phương rời ghế tổng giám đốc sau hơn 5 năm tại nhiệm.
Agriseco miễn nhiệm Tổng giám đốc Đinh Ngọc Phương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Agribank vừa quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đinh Ngọc Phương kể từ ngày 29/11/2022. Đồng thời, phía công ty cũng đã hoàn tất bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Lê Sơn Tùng giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/11/2022..Ông Lê Sơn Tùng chịu trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty. 

Ông Đinh Ngọc Phương được chọn vào vị trí tổng giám đốc từ ngày 16/6/2017 với thời hạn bổ nhiệm hai năm và tiếp tục được bổ nhiệm lại ở vị trí này với thời hạn 5 năm. Ông Phương có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ tài liệu (số liệu tính đến hết ngày 29/11/2022) liên quan đến chức vụ Tổng Giám đốc cho nhân sự thay thế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Agriseco ghi nhận tổng doanh thu đạt 272,19 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 125,1 tỷ đồng, giảm 67,8% so với cùng kỳ năm trước.Trong năm 2022, Agriseco đặt kế hoạch kinh doanh 430 tỷ đồng doanh thu và 178 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Công ty chứng khoán này đã hoàn thành 70,3% kế hoạch lợi nhuận năm so với kế hoạch đề ra.

Tin liên quan
Tin khác