Đầu tư
Bến Tre lập Tổ công tác kiểm tra và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công
Trúc Giang - 12/05/2023 18:47
Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra, giải quyết, tháo gỡ các điểm nghẽn về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án của các chủ đầu tư…

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam vừa ký Quyết định số 991/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác kiểm tra tình hình giải ngân và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Tổ công tác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng; các Tổ phó là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phụ trách Đầu tư công (Tổ phó thường trực) và Phó Giám đốc Sở Tài chính, phụ trách Tài chính đầu tư và giá cộng sản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan thường trực của Tổ công tác; có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết; đề xuất tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ công tác và các thành viên nhóm giúp việc, đảm bảo hoạt động thống nhất, hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, tùy thuộc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ công tác có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra, giải quyết, tháo gỡ các điểm nghẽn về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án của các chủ đầu tư, nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND Tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền;

Tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh xử lý nghiêm đối với các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; đề xuất cấp có thẩm quyền thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công;

Định kỳ 2 tuần hoặc trong trường hợp cần thiết báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh kết quả, tiến độ, hướng xử lý kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan;

Bên cạnh đó, phối hợp các Đoàn công tác đặc biệt, chuyên ngành của Trung ương có cùng nhiệm vụ để theo dõi tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn.

Về quyền hạn, Tổ công tác có quyền yêu cầu các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án cung cấp thông tin, giải trình, làm rõ các khó khăn, vướng mắc gây cản trở tiến độ thi công, kết quả giải ngân của các dự án; đi kiểm tra thực địa các công trình đầu tư công.

Đồng thời, yêu cầu các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, tổng vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý thuộc ngân sách nhà nước năm 2023 được HĐND tỉnh giao 5.425,584 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm ước giải ngân 1.869/5.425,584 tỷ đồng, tăng 2,92% so cùng kỳ, đạt 34,45% kế hoạch vốn.

Riêng đối với vốn từ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, tỉnh Bến Tre có 4 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tổng kế hoạch vốn đã được Trung ương phân bổ là 1.045 tỷ đồng (trong đó có 1 dự án lĩnh vực nông nghiệp, 1 dự án lĩnh vực giao thông và 2 dự án lĩnh vực y tế). Hiện các dự án đều đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo quy định; đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án và đang triển khai thi công xây dựng. Tiến độ giải ngân đến ngày 10/4/2023 đạt 467/1.045 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch.

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023 đạt 14,66% kế hoạch. Có 3 Bộ và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 20%. Một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Đồng Tháp (38,3%), Bến Tre (36,96%), Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (36,66%), Tiền Giang (33,85%), Phú Thọ (32,99%).

Tin liên quan
Tin khác