Viễn thông - Công nghệ
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức đấu giá cùng lúc 2 dải băng tần 5G
Tú Ân - 07/12/2023 13:18
Sau 7/1/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz đồng thời với băng tần 3700-3900 MHz dành cho 5G.

Ngày 6/12, Bộ Thông tin và Truyền thông có thông báo tới các doanh nghiệp viễn thông về việc bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25-10-2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT.

Thử nghiệm 5G của VNPT Vinaphone.

Trước đó, ngày 25/10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz. Theo đó, giá khởi điểm đấu giá băng tần 2500-2600 MHz cho các doanh nghiệp được xác định theo quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2023/NĐ-CP. Cụ thể, giá khởi điểm của khối băng tần 2500-2600 MHz cho 15 năm sử dụng là 3.983.818.500.000 đồng. Tiền đặt trước áp dụng tại cuộc đấu giá cho khối băng tần 2500-2600 MHz là 200 tỷ đồng (lần tổ chức đấu giá trước, doanh nghiệp đấu giá phải đặt trước 580 tỷ đồng). Việc thu nộp, xử lý tiền đặt trước được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

Sau đó, ngày 23/11/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT về quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam (công nghệ IMT - 2020 cho 5G và các phiên bản tiếp theo). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 7/1/2024.

Do vậy, để tổ chức đấu giá đồng thời cả hai băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz, Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT.

Như vậy, sau ngày 7/1/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức đấu giá cả 2 băng tần dành cho 5G.

Tin liên quan
Tin khác