Thông tin doanh nghiệp
Cathay Life triển khai chương trình khuyến mại "Mừng Xuân An khang"
Như Loan - 22/12/2022 09:03
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay – Việt triển khai chương trình khuyến mại với nhiều quà tặng hấp dẫn và không giới hạn trong thời gian tới.

Thời gian khuyến mại áp dụng cho các hợp đồng có hiệu lực từ ngày 22/12/2022 đến 22/02/2023.

Bao gồm tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đính kèm của Cathay, được cung cấp qua tất cả các kênh phân phối của Cathay trên toàn quốc.

Khách hàng được tham gia Chương trình là Bên mua bảo hiểm là cá nhân hoặc tổ chức thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

Hợp đồng tham gia Chương trình phải có Ngày hiệu lực từ ngày 22/12/2022 đến ngày 22/02/2023 và Ngày phát hành không trễ hơn ngày 03/03/2023. Ngày hiệu lực và Ngày phát hành được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm;Hợp đồng tham gia thuộc danh mục Sản phẩm tham gia khuyến mại và những hợp đồng đã qua 21 ngày cân nhắc và không bị hủy.

Cơ cấu Giải thưởng như sau:

Tổng phí BH đầu tiên (FP)

Quà tặng

30 triệu ≤ FP < 80 triệu

Phiếu quà tặng GOT IT trị giá 100.000VNĐ

80 triệu ≤ FP < 130 triệu

Phiếu quà tặng GOT IT trị giá 500.000VNĐ

130 triệu ≤ FP < 220 triệu

Phiếu quà tặng GOT IT trị giá 2.000.000VNĐ

FP ≥ 220 triệu

  • Hai (02) chỉ vàng cho mỗi 220 triệu FP
  •  Với phần FP không đạt được 220 triệu FP tiếp theo: nhận thêm phiếu quà tặng GOT IT có giá trị tương ứng với mỗi mức FP trên.

FP ≥ 1,1 tỷ

Ngoài quà tặng tương ứng với mức FP trên, khách hàng được nhận thêm một (01) chỉ vàng cho mỗi 1,1 tỷ FP.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng tham khảo thể lệ chương trình khuyến mại tại https://www.cathaylife.com.vn/cathay/tin-tuc/chuong-trinh-khuyen-mai-mung-xuan-an-khang?lang=vi

Tin liên quan
Tin khác