Thời sự
Chủ tịch Quốc hội: 21/24 nội dung lập pháp trình Quốc hội đã được cho ý kiến
Nguyễn Lê - 23/04/2024 18:31
Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Trong số 24 nội dung trong công tác lập pháp, gồm có 22 luật và 2 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với 21 nội dung, chỉ còn 3 nội dung nữa cần tiếp tục phải chuyển sang phiên họp kế tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết như trên trong phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 23/4.

Ông nói, phiên họp đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, thảo luận, cho ý kiến đối với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 báo cáo của Chính phủ.

Về công tác lập pháp, trong phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với 2 nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2025 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Nội dung này sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định trong kỳ họp thứ 7 sắp tới.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7, bao gồm: Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và Khoáng sản; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Với việc cho ý kiến 6 dự án luật tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đến nay đã cho ý kiến đối với 21/24 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 để xem xét cho ý kiến lần đầu hoặc xem xét để thông qua, ông Huệ phát biểu.

Còn 3 nội dung nữa, theo Chủ tịch Quốc hội, phải chuyển sang phiên họp tiếp theo, đó là Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 2 dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách của Nghệ An và của Đà Nẵng.

Căn cứ vào kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Huệ đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để gửi đến đại biểu Quốc hội theo thời hạn quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nội quy kỳ họp.

“Những việc gì đã xong rồi, các cơ quan phối hợp để gửi sớm cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Về công tác giám sát, ông Huệ nói, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến 4 báo cáo.

Một là, kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. “Với tinh thần năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ, chúng ta tập trung giám sát tối cao một chuyên đề đối với Quốc hội và một chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giảm bớt những nội dung liên quan đến công tác giám sát chuyên đề”, ông nói.

Hai là, báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023. Đây có một bước tiến, sự cố gắng đáng kể của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Ba là, kết quả giám sát của Đoàn giám sát Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 43 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Nội dung này, theo Chủ tịch Quốc hội,  đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7.

Bốn là, dự thảo báo cáo kết quả bước đầu giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến 2023.

“Trên cơ sở kết luận bước đầu, ý kiến bước đầu này thì các cơ quan hoàn thiện báo cáo để gửi cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu khi xem xét thông qua 2 dự án luật là Luật Giao thông đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ và thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của giai đoạn 2021-2023. Thứ hai, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất trình Quốc hội xchủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) nối với Chơn Thành (Bình Phước).

Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến đối với việc tổ chức nội dung và chương trình cũng như cách thức tổ chức kỳ họp thứ 7 và kết quả của kỳ họp bất thường lần thứ 6. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2024 - Chủ tịch Quốc hội cho hay. 

Tin liên quan
Tin khác