Đề xuất bỏ quy định về cấp chứng chỉ định giá đất; Bắc Giang cho phép phân lô, bán nền hơn 1.200 lô đất
Dữ liệu đất đai phải là thông tin sống, chính xác; Khu công nghiệp 1.100 tỷ đồng tại Thanh Hóa có chủ đầu tư mới; Bình Định tìm nhà đầu tư cho khu vui chơi gần 800 tỷ đồng; Đà Lạt có 6 dự án được phân lô bán nền.