Điểm nóng
Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc thu lợi bất hợp pháp
Nhiệt Băng - 07/09/2023 14:09
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc khai thác, sử dụng nước mặt khi chưa có giấy phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính xác định số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm hành chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc. Kết quả, số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi khai thác, sử dụng nước dưới đất không giấy phép là 286.664.000 đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty này nộp số tiền thu lợi bất hợp pháp trên vào Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng hoặc chi nhánh ngân hàng được ủy nhiệm thu trong thời hạn 10 ngày.

“Quá thời hạn nêu trên, thì cứ mỗi ngày chậm nộp, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc phải nộp thêm 1,05% trên tổng số tiền chưa nộp”, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc biết, thực hiện.

Trước đó, ngày 3/11/2021, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc cũng từng bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt. Theo đó, Công ty này đã khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng 5.000 m3 - 6.322 m3/ngày đêm, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 13, Điều 9 và Điều 5, Nghị định 36/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, áp dụng đối với trường hợp khai thác với lưu lượng từ 5.000 m3 đến dưới 12.000 m3/ngày đêm.
Với vi phạm này, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc bị xử phạt vi phạm hành chính 430 triệu đồng; đồng thời bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; quy định tại điểm a, Khoản 16, Điều 19 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.
Tin liên quan
Tin khác