Dự án - quy hoạch
Đà Nẵng đề xuất 634 tỷ đồng vốn ngân sách cho các dự án phát triển nhà ở
Hoàng Anh - 11/12/2023 10:24
Thành phố Đà Nẵng dự kiến khoảng 634 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước để xây dựng các dự án trong chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Phó chủ tịch TP.Đà Nẵng, ông Lê Quang Nam vừa ký tờ trình xin ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố về kế hoạch sử dụng vốn ngân sách nhà nước để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025.

Năm 2023, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng xây dựng nội dung điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021- 2025, trình UBND thành phố phê duyệt.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đã thu thập số liệu, đang cập nhật, hoàn chỉnh nội dung để trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 12/2023.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, trước khi phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025, cần xin ý kiến HĐND Thành phố về kế hoạch sử dụng vốn ngân sách nhà nước để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 được duyệt, vốn ngân sách Thành phố để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 873 tỷ đồng.

UBND thành phố xin ý kiến HĐND Thành phố về kế hoạch sử dụng vốn ngân sách nhà nước để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn ngân sách dự kiến khoảng 634,89 tỷ đồng.

Danh mục những dự án mà TP.Đà Nẵng đề xuất gồm Chung cư xã hội cho người có công cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên; Chung cư xã hội cho người có công cách mạng giai đoạn 2, giai đoạn 3; Cải tạo, sửa chữa Nhà ở công nhân KCN Hoà Cẩm; Chuyển đổi công năng 2 Khu KTX Sinh viên tập trung tại Khu đô thị công nghiệp Hoà Khánh sang nhà ở xã hội…

Thành phố Đà Nẵng dự kiến khoảng 634 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước để xây dựng các dự án trong chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Đầu năm 2023, TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

Trong giai đoạn 2021-2030, tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến 2.145ha, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố khoảng 181.130 tỷ đồng.

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố đến năm 2025 đạt hơn 70%, diện tích nhà ở bình quân 30m2 sàn/người với tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến đầu tư xây dựng hơn 13 triệu m2 sàn. Tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố đến năm 2030 đạt hơn 95%, diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 32m2 sàn/người với tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến đầu tư xây dựng từ năm 2026-2030 hơn 12,38 triệu m2, trong đó dự kiến hoàn thành hơn 9,4 triệu m2 sàn.

Chương trình phát triển nhà ở được điều chỉnh, TP.Đà Nẵng định hướng và có giải pháp phát triển các loại hình nhà ở như: nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ, nhà ở của hộ gia đình và cá nhân, cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư...

Tin liên quan
Tin khác