Chuyển động thị trường
Đà Nẵng: Dự án Khu biệt thự sinh thái phía Tây đang vướng diện tích đất lúa
Sơn Thuận - 29/11/2023 08:37
Dự án Khu biệt thự sinh thái phía Tây đã có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 7,45 ha; tuy nhiên lại chưa có chủ trương chuyển đổi mục đích đất lúa để thu hồi với diện tích 13,4 ha.
Dự án Khu biệt thự sinh thái phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân thuộc phân khu sinh thái phía Tây. Nguồn IPA Đà Nẵng.

Liên quan đến Dự án Khu biệt thự sinh thái phía Tây, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, Dự án có tổng diện tích quy hoạch 97,2 ha tại xã Hòa Sơn và Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Dự án có 1.225 thửa đất bị ảnh hưởng (gồm 313 đất ở, 912 đất nông nghiệp); số lượng mồ mả bị ảnh hưởng dự kiến là 1.700 (1.100 mộ xây, 600 mộ đất).

Về cơ sở pháp lý để triển khai bồi thường, Dự án Khu biệt thự sinh thái phía Tây có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Hòa Vang (tại Quyết định số 821, ngày 19/4/2023); Nghị Quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 19/7/2023 của HĐND TP. Đà Nẵng về chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 7,45 ha.

Ngoài ra, Dự án cũng nằm trong Kế hoạch đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn TP. Đà Nẵng năm 2023, tại Quyết định 162/QĐ-UBND, ngày 27/1/2023.

Tuy nhiên, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Dự án Khu biệt thự sinh thái phía Tây lại chưa có chủ trương chuyển đổi mục đích đất lúa để thu hồi với diện tích 13,4 ha, trong khi diện tích đất lúa lại chiếm phần lớn diện tích thu hồi.

Về tình hình triển khai Dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng thông tin, Hội đồng Bồi thường đã triển khai xây dựng Kế hoạch thu hồi đất tổng thể (vào ngày 16/11/2022); đã ban hành 617 thông báo thu hồi đất làm cơ sở để triển khai kiểm đếm; đã tiến hành cho kê khai khoảng 1.000 hồ sơ mộ.

Đối với việc xác định hệ số giá đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang đã thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất và hệ số giá đất, các đơn vị đang tiến hành triển khai.

“Hiện nay, Hội đồng Bồi thường dự án đang hoàn thiện thông báo thu hồi đất, ưu tiên tập trung xử lý công tác lập hồ sơ kiểm đếm, phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất để giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất nông nghiệp, đất rừng”, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin.

Tin liên quan
Tin khác