Doanh nghiệp
Đà Nẵng giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Linh Đan - 11/12/2023 18:39
Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Đà Nẵng dự kiến đánh giá kết quả thực thi chính sách, mức độ thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Thường trực HĐND Thành phố Đà Nẵng vừa trình HĐND Thành phố thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND Thành phố về “việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng”.

Theo đó, Đoàn giám sát chuyên đề này gồm 15 thành viên, do ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Đà Nẵng làm Trưởng đoàn.

Theo kế hoạch dự kiến, Đoàn giám sát sẽ đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; quá trình giám sát phải đánh giá chính xác, khách quan, đúng thực tế và quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, báo cáo kết quả giám sát với HĐND Thành phố và cử tri Thành phố.

Về phạm vi giám sát, Đoàn giám sát sẽ giám sát về tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng từ năm 2021 đến nay.

Riêng đối với các chính sách do HĐND Thành phố, UBND Thành phố ban hành, Đoàn giám sát sẽ tiến hành đánh giá tình hình triển khai, công tác thực thi, kết quả thực hiện kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến nay.

Nội dung giám sát tập trung vào công tác triển khai thực hiện của UBND Thành phố, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; đánh giá kết quả thực thi chính sách, mức độ thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện; giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Tin liên quan
Tin khác