Chuyển đổi số - Kinh tế số
Đà Nẵng: Hơn 21,3 tỷ đồng đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến
Nguyễn Toàn - 29/07/2022 09:12
TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn.

UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn TP. Đà Nẵng; tổng kinh phí thực hiện trên 21,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố; thời gian thực hiện dự án trong năm 2022-2023.

Mục tiêu dự án là đầu tư hệ thống hội nghị trực tuyến tại các cơ quan nhà nước tại TP.Đà Nẵng, với hình ảnh và âm thanh truyền tải theo thời gian thực, liên tục không bị ngắt quãng, nhằm triển khai công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời và hiệu quả, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, tiết kiệm thời gian và kinh phí. Ngoài ra, dự án còn giúp nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước đối với người dùng.

Quy mô của dự án gồm đầu tư thiết bị hội nghị trực tuyến và thiết bị mở rộng cho các đơn vị; thiết lập 2 phòng họp ở UBND TP. Đà Nẵng phục vụ họp trục tuyến với các đối tác bên ngoài trong nước và quốc tế; đầu tư máy chủ cài đặt các phần mềm trực tuyến, thiết bị lưu trữ chuyên dụng; đầu tư hệ thống điều khiển trung tâm...

UBND TP. Đà nẵng giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quản lý, triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành.

Tin liên quan
Tin khác