Đầu tư
Đà Nẵng tăng cường thu hút đầu tư trên các lĩnh vực thế mạnh
Hoàng Anh - 14/04/2024 11:00
Thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung mời gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, thương hiệu mạnh; tăng cường thu hút đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn…

Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024.

Bên cạnh việc tiếp tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hiện hữu, Thành phố Đà Nẵng sẽ đa dạng hoá đối tác, hình thức đầu tư.

Đồng thời, tập trung mời gọi các nhà đầu tư trong nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin.

Thành phố Đà Nẵng tập trung các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore; kêu gọi các tập đoàn lớn có nhu cầu mở rộng đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án phù hợp quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Thành phố Đà Nẵng tập trung các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài tại các thị trường trọng điểm.

Thành phố Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển tại thành phố Đà Nẵng và kết nối các nguồn lực quốc tế. Thu hút đối tác quốc tế đến đầu tư và khởi nghiệp tại Đà Nẵng...

Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024 của thành phố Đà Nẵng hướng đến mục tiêu tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trên các lĩnh vực thế mạnh của thành phố, góp phần thúc đẩy tình hình sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, xây dựng môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao, tận dụng và phát huy tối đa tiềm lực của thành phố trên nhiều phương diện như cơ sở hạ tầng, chính sách, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực... để thu hút nhà đầu tư…

Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024 của Đà Nẵng dự kiến thực hiện 7 nội dung gồm: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư.

Đến cuối năm 2023, thành phố Đà Nẵng có 1.017 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 4,25 tỷ USD.

Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng về xúc tiến đầu tư; Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư…

Theo thống kê, trong năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã cấp mới và điều chỉnh vốn tăng thêm tại các Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong và ngoài các Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin cho 57 dự án với tổng vốn thu hút là hơn 58.172 tỷ đồng.

Về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính đến cuối năm 2023, thành phố đã thu hút được 202,643 triệu USD vốn đầu tư FDI.

Trong đó, cấp mới 110 dự án với vốn đăng ký cấp mới là 171,407 triệu USD. Lũy kế đến cuối 2023, thành phố Đà Nẵng có 1.017 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 4,25 tỷ USD.

Tin liên quan
Tin khác