Điểm nóng
Đắk Nông kiểm tra, giám sát nhiều dự án đầu tư
Hoàng Anh - 21/03/2023 22:40
Trong năm 2023, tỉnh Đắk Nông tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá 12 dự án sử dụng vốn nhà nước và nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, Phó chủ tịch Tỉnh, ông Lê Văn Chiến đã ký ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

Theo đó, đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, tỉnh Đắk Nông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư năm 2023 đối với 12 dự án, giám sát đột xuất, trực tiếp tại các huyện, thành phố theo quy định hoặc chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Một số dự án trọng điểm như Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê (giai đoạn 2), Dự án đầu tư, phát triển Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông, Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 2…

Tỉnh Đắk Nông yêu cầu các chủ đầu tư theo dõi, giám sát, đánh giá đầu tư theo trách nhiệm của chủ đầu tư và chịu sự theo dõi, giám sát, đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.

Đối với các dự án đầu tư kinh doanh, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu theo dõi thường xuyên thông qua hình thức báo cáo giám sát định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm với tất cả các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Năm 2023, tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát nhiều dự án đầu tư.

Đối với 17 dự án đầu tư kinh doanh, tỉnh Đắk Nông yêu cầu kiểm tra thực địa xác định khối lượng thực hiện của dự án; năng lực triển khai thực tế của Nhà đầu tư; việc triển khai thực hiện các mục tiêu, tiến độ, quy mô đã cam kết và các quy định trong Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường...

Thời gian thực hiện kiểm tra, giám sát những dự án sẽ từ quý II đến III/2023. 

Mục đích của hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm cho hoạt động đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đầu tư.

Ngoài ra, giúp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nắm thông tin và đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, tiến độ thực hiện đầu tư và những tồn tại, khó khăn trong quá trình đầu tư để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực của nhà nước trong quá trình thực hiện đầu tư.

Tỉnh Đắk Nông yêu cầu tổ chức giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên quá trình đầu tư; bảo đảm có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp; phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát và đánh giá đầu tư. Việc giám sát và đánh giá đầu tư phải tuân thủ nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và các văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh.

Tin liên quan
Tin khác