Thông tin doanh nghiệp
Đảng bộ Công ty Tân Đệ 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Liên Phương - 12/01/2024 13:10
Đảng bộ Công ty cổ phẩn Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) vừa tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ Công ty (2019 - 2024) và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đảng bộ Công ty Tân Đệ được thành lập năm 2019, có 6 chi bộ trực thuộc với 31 đảng viên. Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập, Đảng bộ Công ty đã phát triển số lượng lớn đảng viên trẻ, thành lập Đảng bộ, các chi bộ và đưa hoạt động vào nền nếp; trở thành hạt nhân thúc đẩy các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ..., tạo sức mạnh tổng hợp để Công ty phát triển bền vững. Đến nay, Đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc với 219 đảng viên. Đảng bộ 5 năm liền đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 1 chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu.

Nhận diện 2023 là năm có nhiều khó khăn, song Đảng bộ Công ty Tân Đệ vẫn tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập nghị quyết của Đảng các cấp cho đảng viên thường xuyên được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp góp phần nâng cao chất lượng đảng viên.

Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp 30 đảng viên mới, tổ chức cho 12 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đảng ủy phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo bằng nhiều nghị quyết và xây dựng, triển khai chương trình công tác năm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra. Chủ động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí cấp ủy. Thành lập mới Chi bộ nhà máy Tân Đệ 7.

Qua bình xét, đánh giá năm 2023, Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; có 1 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “8 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 29 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 150 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 10 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình chúc mừng Đảng bộ Công ty Tân Đệ nhân kỷ niệm 5 năm thành lập

Đảng bộ Công ty Tân Đệ cùng với Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho 100% người lao động, thu nhập bình quân đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng.

Đảng ủy Công ty cũng lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội gồm Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát triển vững mạnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, an ninh, quốc phòng. Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và phúc lợi đối với người lao động với tổng kinh phí gần 380 tỷ đồng. Công ty liên tiếp 3 năm liền được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam -VCCI bình chọn, tặng danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động tiêu biểu toàn quốc.

Năm 2024, Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong đó phấn đấu thành lập mới 1 chi bộ, kết nạp từ 20 quần chúng ưu tú vào đảng và tăng cường định hướng, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng tạo nguồn phát triển đảng viên cho các chi bộ. Cùng ban lãnh đạo, các đoàn thể phát động phong trào thi đua tới cán bộ, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đưa doanh nghiệp không ngừng phát triển vững mạnh.

Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Tân Đệ (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Công ty.
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Phương và Bí thư Đảng ủy Công ty Lê Tuấn Thiên khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Tân Đệ khen thưởng cho 1 tập thể, 29 cá nhân đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tin liên quan
Tin khác