Đầu tư
Đề xuất dùng vốn nhà nước vào Dự án Khôi phục đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt
Linh Đan - 30/11/2023 17:13
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đề xuất nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia hỗ trợ cho Dự án Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt theo phương thức PPP khoảng 9.900 tỷ đồng .

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đối với phương án sử dụng vốn nhà nước tham gia vào Dự án Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt theo phương thức PPP theo kiến nghị của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng (sau đây gọi tắt là Công ty Bạch Đằng). Kết quả tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/12/2023.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối phối hợp với Công ty Bạch Đằng để triển khai các thủ tục, hồ sơ liên quan đến công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của Dự án.

Trước đó, ngày 22/11/2023, Công ty Bạch Đằng có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận, cho biết hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt được Cục Đường sắt Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức PPP tại Tờ trình số 2146/TTr-CĐSVN ngày 21/9/2023.

Tiếp theo đó, Bộ GTVT có Công văn số 11023/BGTVT-KHĐT ngày 2/10/2023 và Cục Đường sắt Việt Nam có Công văn số 2465/CĐSVN-KHTC ngày 30/10/2023, trong đó yêu cầu bổ sung hoàn thiện nội dung sử dụng vốn nhà nước và hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án theo yêu cầu của Bộ GTVT, Công ty Bạch Đằng đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng xem xét có ý kiến bổ sung hoàn thiện sử dụng vốn nhà nước cho đầu tư Dự án.

Công ty Bạch Đằng cho rằng, để phương án phân tích, đánh giá tài chính của Dự án có tính khả thi, cũng như thu hút được các nhà đầu tư tham gia đầu tư Dự án, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đề xuất nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia hỗ trợ cho Dự án khoảng 9.900 tỷ đồng (trong đó gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 4.091 tỷ đồng theo đơn giá đất cập nhật năm 2023; chi phí xây dựng khoảng 5.089 tỷ đồng).

Do đó, để có cơ sở báo cáo Bộ GTVT về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho Dự án, Công ty Bạch Đằng đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng xem xét khả năng cân đối và bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương cho Dự án.

Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Dự án ảnh hưởng khoảng 3,44 ha đất rừng phòng hộ (thuộc tỉnh Lâm Đồng); 34,67 ha đất rừng sản xuất (tỉnh Ninh Thuận 18,84 ha và tỉnh Lâm Đồng 15,83 ha).

Công ty Bạch Đằng đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng xem xét, giao đầu mối phối hợp với Công ty này để lập hồ sơ và trình HĐND các tỉnh để chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Tin liên quan
Tin khác