Dự án - quy hoạch
Dự án Khu đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng đang được xem xét gia hạn
Nguyễn Toàn - 05/07/2022 14:13
Quảng Nam đang thực hiện các thủ tục xem xét gia hạn đối với Dự án Khu đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng của Công ty Minh Trần Investor.
Dự án Khu đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng. Ảnh phối cảnh

Dự án Khu đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6652/UBND-KTN ngày 05/11/2019, Công ty TNHH MTV Minh Trần Investor làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 8,45ha.

Theo quyết định này, thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan để dự án được cấp phép xây dựng công trình là đến tháng 11/2020; thời gian nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào sử dụng là đến tháng 11/2021.

Tuy nhiên, UBND thị xã Điện Bàn cho hay đến ngày 30/6/2022, Dự án Khu đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng vẫn chưa thể hoàn thành theo đúng tiến độ.

Nguyên nhân được UBND thị xã Điện Bàn thông tin là do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài; dự án phải dừng lại để rà soát, khớp nối qui hoạch do các năm liền 2018-2019 không có kế hoạch sử dụng đất; công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do một số hộ dân chưa phối hợp.

Đặc biệt, Dự án Khu đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng nằm trong số các dự án bị mất hiện trạng nên phải dừng lại để thanh tra, kiểm tra.

UBND thị xã Điện Bàn cho biết qua kết quả rà soát của Tổ kiểm tra, rà soát đánh giá các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc thì Dự án Khu đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng thuộc nhóm 2 theo Thông báo số 64/TB-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, Dự án Khu đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng thuộc nhóm các dự án có khả năng giải phóng mặt bằng cao, được cộng đồng dân cư ủng hộ và chủ đầu tư đảm bảo năng lực thực hiện (dự án tại số thứ tự số 45, mục I Phụ lục II kèm Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 04/5/2022 của UBND thị xã Điện Bàn).

“Việc chậm trễ tiến độ dự án là vì nguyên nhân khách quan, do đó, để Công ty TNHH MTV Minh Trần Investor có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án, UBND thị xã Điện Bàn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tham mưu UBND tỉnh thống nhất cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án theo như đề nghị của chủ đầu tư tại Công văn số 02/CV-MT ngày 29/6/2022”, UBND thị xã Điện Bàn đề xuất với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Được biết, liên quan đến Dự án Khu đô thị Bình Ninh - Quảng Lăng;  Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Quảng Nam lần lượt có Công văn số 2237/SKHĐT-QHTH ngày 29/10/2021 về việc tham gia ý kiến điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, Báo cáo số 721/BC-SKHĐT ngày 13/12/2021 về việc điều chỉnh tiến độ dự án; Công ty TNHH MTV Minh Trần Investor có Công văn số 02/CV-MT ngày 29/6/2022 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Tin liên quan
Tin khác