Đầu tư
Dự án Mở rộng, nâng cấp Khu du lịch thác Prenn tăng vốn lên gấp 3 lần
Linh Đan - 03/10/2023 10:56
Dự án Mở rộng, nâng cấp Khu du lịch thác Prenn ở Lâm Đồng được đề xuất nâng vốn lên gấp 3 lần (từ 267,6 tỷ đồng lên 820 tỷ đồng).

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa thẩm định năng lực tài chính của Dự án Mở rộng, nâng cấp Khu du lịch thác Prenn của Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt khi đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 267,6 tỷ đồng thành 820 tỷ đồng.

Trước đó, tại văn bản số 2150/STC-ĐT ngày 25/8/2023, Sở Tài chính có nhận xét, về năng lực tài chính theo các hồ sơ, tài liệu của Công ty tại thời điểm xem xét là chưa đảm bảo điều kiện về khả năng huy động vốn để thực hiện điều chỉnh Dự án Mở rộng, nâng cấp khu du lịch thác Prenn.

Lý do là do đơn vị chưa cung cấp đủ hồ sơ nên Sở Tài chính chưa có cơ sở để thẩm định và có ý kiến về năng lực tài chính thực hiện dự án.

Tuy nhiên, sau đó, hồ sơ bổ sung Sở Tài chính mà nhận được có Thông báo số 170 ngày 20/8/2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á, Chi nhánh Lâm Đồng về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt (bản sao).

Trong đó, Ngân hàng này chấp thuận cấp hạn mức 675,6 tỷ đồng để Công ty bổ sung vốn đầu tư Dự án Khu du lịch Thác Prenn với các điều kiện kèm theo.

Như vậy, đến thời điểm xem xét, Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt có khả năng huy động vốn để thực hiện điều chỉnh Dự án Mở rộng, nâng cấp khu du lịch thác Prenn.

Sở Tài chính đề nghị Công ty cam kết sử dụng vốn cho việc điều chỉnh, mở rộng dự án nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan sử dụng hồ sơ, tài liệu về tính chính xác và pháp lý của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

Tin liên quan
Tin khác