Doanh nghiệp
EVNNPC: Vượt thách thức, đảm bảo điện an toàn
Hoàng Minh - 29/01/2023 08:08
Năm 2022 có rất nhiều khó khăn và thách thức với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Mặc dù đã chủ động trước những biến động có thể xảy ra, nhưng những biến động lớn của tình hình thế giới đã vượt xa dự báo trước đó.

Đặc biệt, giá nguyên liệu thế giới tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất điện và ảnh hưởng đến việc đảm bảo cân đối tài chính của EVNNPC.

Với những tác động nặng nề như vậy, EVNNPC đã tập trung đẩy mạnh thi đua thực hiện mục tiêu: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2022, đảm bảo cung cấp điện ổn định sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của 27 tỉnh, thành phố phía Bắc. Với tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2022 đạt 86,3 tỷ kWh, EVNNPC là đơn vị có điện thương phẩm lớn nhất trong 5 tổng công ty phân phối thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Xác định mục tiêu là tập trung các biện pháp để giảm tổn thất điện năng, đặc biệt trên lưới điện trung, hạ áp, nên tỷ lệ tổn thất điện năng lưới điện trung, hạ áp của EVNNPC đều giảm sâu. Tổn thất lưới điện trung áp giảm 0,20% so với năm 2021, tổn thất lưới điện hạ áp giảm 0,41% so với năm 2021.

Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tổng công ty năm 2022 thực hiện 4,30%, giảm 0,24% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn 0,1% so với kế hoạch EVN giao. Độ tin cậy cung cấp điện đạt: Maifi: 2,11 lần; Saidi: 405,12 phút; Saifi: 4,35 lần.

Về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, năm 2022, EVNNPC đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 2.594 khách hàng trung áp. Thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,78 ngày, giảm 3,22 ngày so với quy định của EVN; giảm 0,33 ngày so với năm 2021.

Tính đến hết tháng 12/2022, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt toàn EVNNPC đạt 84,45%, vượt 13,05% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2022; 100% dịch vụ được thực hiện theo phương thức điện tử; 100% dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 được cung cấp và số khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 99,95%.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng, kết thúc năm 2022, EVNNPC đã thực hiện khởi công được 98/98 dự án, đạt 100% kế hoạch, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2021; đóng điện được 62/60 dự án, đạt 103,3%

kế hoạch.

Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức trong công tác chuyển đổi số, Tổng công ty đã trở thành đơn vị tiên phong trong ngành điện thực hiện tốt, hoàn thành các nhiệm vụ số hóa và công nghệ thông tin.

Bước sang năm 2023, mục tiêu của EVNNPC là đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của Tổng công ty.

Các nhiệm vụ trọng tâm sẽ được đẩy mạnh triển khai là vận hành xử lý tồn tại, khiếm khuyết lưới điện 110kV năm 2022 và kế hoạch năm 2023 để giảm thiểu sự cố, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu sự cố 110kV mà EVN giao.

Thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác quản trị các chỉ tiêu sự cố, độ tin cậy cung cấp điện từ cấp đơn vị cơ sở theo đúng hướng dẫn của Tổng công ty; tập trung nhiều giải pháp đảm bảo giảm thiểu sự cố lưới điện trung, hạ áp trong năm 2023. Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động trong sản xuất - kinh doanh tại các đơn vị thành viên.

Tin liên quan
Tin khác